Tunfun op Mr Visserplein permanent?

De Vereniging heeft in een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan Groot-Waterloo aangedrongen op het instellen van een onderzoek naar de gewenste ontwikkeling van het Mr. Visserplein. Een aantal jaren geleden werd in de ondergrondse ruimten het speelparadijs ‘Tunfun’ gehuisvest. De Vereniging had destijds ernstig bezwaar tegen het als tijdelijk gepresenteerde Tunfun. Zoals wij toen al vreesden, dreigt die tijdelijke situatie nu permanent te worden.

Alleen al door zijn ligging en grootte is het Mr. Visserplein een belangrijk Amsterdams plein, waarvan de toekomstige inrichting en/of bebouwing de nodige aandacht verdient. Het zou dan ook zeer voor de hand hebben gelegen als de voorgestelde bestemming van dit plein zou zijn afgeleid uit een grondige stedenbouwkundige studie. Maar helaas is hiervan geen sprake. Afgezien van de bestemming ‘verkeer’ wordt de voorgestelde inrichting van het plein bepaald door een toevallige, als tijdelijk bedoelde situatie, te weten het gebruik van de ondergrondse ruimten door Tunfun. Het rommelige aanzien dat het plein nu al heeft zal bovendien worden versterkt door de toevoeging van een gebouwtje van 100 m2. De VVAB stelt daarom het volgende voor:

  1. het bedoelde gebied wordt van gevel tot gevel op de bestemmingsplankaart aangegeven als uit te werken gebied of dit gedeelte wordt uit het bestemmingsplan genomen,
  2. er wordt een onderzoek ingesteld naar de meest gewenste ontwikkeling van het gebied, rekening houdend met alle relevante stedenbouwkundige en maatschappelijke eisen die aan zo’n ontwikkeling gesteld mogen worden, waaronder de resultaten van het Wibaut-as overleg,
  3. te zijner tijd wordt een plan voor dit gebied ter inzage gelegd dat op voornoemd onderzoek is gebaseerd.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 225, december 2007)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.