Cartoonesk bouwplan in de Willemsstraat

Willemsstraat 196 Joost Swarte, ontwerp voor Willemsstraat 196
Naar ontwerp van stiptekenaar Joost Swarte wordt in de Willemsstraat nieuwbouw opgetrokken ter plaatse van een oud pand dat momenteel wordt gesloopt. Dat wordt vervangen door een cartooneske versie daarvan. Het gat ernaast wordt gevuld met een groot glazen venster dat vrijwel de gehele gevel beslaat. Daarachter bevindt zich een trappenhuis dat straks vanaf de straat te zien zal zijn.

De Werkgroep Waakhond van onze vereniging, die alle bouwplannen bekijkt, heeft tegen dit bouwplan een zienswijze ingediend. De Werkgroep adviseerde de gemeente deze ‘buitengewoon brute ingreep’ niet te vergunnen. Het ontwerp niet in het beschermd stadsgezicht ‘vanwege het contrast in materiaal en vorm maar ook vanwege het feit dat de ingangspartij zo’n buitenproportionele omvang heeft’.
Hoe men ook verder over dit postmodern ontwerp denkt, dat het mogelijk is geeft te denken over de wijze waarop het stadsdeel en de Welstandscommissie met de zelf vastgestelde en uit te voeren regels omgaan. Ten eerste had het bouwplan afgekeurd moeten worden omdat het te slopen pand gewaardeerd is als ‘orde 2’. Het behoud ervan is een verplichting die voortvloeit uit het beschermd stadsgezicht. Ten tweede is het ontwerp in flagrante strijd met de door het bestuur zelf vastgestelde welstandscriteria. De Welstandscommissie had het dus moeten afkeuren, het stadsdeel had vervolgens de vergunning moeten weigeren. Waarom is het dan toch gebeurd? Wat stelt het beschermd stadsgezicht eigenlijk nog voor als dit mogelijk is?

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 232, januari 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.