Vereniging vraagt om bouwfysisch onderzoek monumenten langs Noord/Zuidlijn

Op 11 november heeft de VVAB in een raadsadres haar onderzoeksresultaten naar de risico's van het tunnelboren beschikbaar gesteld. Het is de vereniging gebleken dat het tunnelboren onder een dichtbebouwd gebied met langs het hele tracé met ook nog een groot aantal monumenten, een huzarenstuk is vanwege de daaraan verbonden risico's.
Verzakkingen op de Vijzelgracht

Uiteindelijk zal de schade die werkelijk ontstaat, naast de kleinere zettingsscheuren, vooral ook afhangen van de kwaliteit van de uitvoering. Het incasseringsvermogen van de bebouwing is door de gemeente vrijwel uitsluitend bekeken in het licht van de kwaliteit van de funderingen. Daarbij is er ten onrechte vanuit gegaan dat de bebouwing een min of meer homogene massa betrof. In werkelijkheid bestaat deze uit gebouwen uit uiteenlopende perioden met zeer sterk verschillende bouwfysische eigenschappen, die in bepaalde combinaties op verschillende manieren op elkaar zouden kunnen reageren. In veel gevallen brengt dit extra risico's met zich mee, waardoor de uiteindelijke schade hoger zou kunnen uitvallen dan nu in de simulatiemodellen is voorzien.

De vereniging adviseert de gemeente daarom opdracht te geven tot het alsnog uitvoeren van een bouwfysisch onderzoek naar de monumenten langs het tracé. Aangezien de schade ook zal afhangen van de kwaliteit van de uitvoering dient tevens de projectorganisatie zodanig te worden verbeterd dat een hoge kwaliteit van de uitvoering beter is gegarandeerd.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 237, december 2009)

Meer lezen:
[Raadsadres inclusief advies] (PDF-bestand)
[Verder afbouwen Noord/Zuidlijn op dit moment niet verantwoord] (Binnenstad 235)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.