Erfgoedorganisaties trekken samen ten strijde tegen sloopplannen Palmstraat

De erfgoedorganisaties Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben in een persbericht laten weten gezamenlijk op te trekken tegen Ymere. Deze woningbouwvereniging wil een deel van de Palmstraat slopen, maar de bewoners verzetten zich hiertegen en de erfgoedorganisaties sluiten zich bij dit protest aan.
Palmstraat 78-96 (foto: Thomas Schlijper)

Uit een schrijven van woningbouwvereniging Ymere blijkt dat zij niet het behoud en herstel van de panden, maar sloop en nieuwbouw overweegt: “Als te onderzoeken scenario voor het haalbaarheidsonderzoek hebben we gekozen voor sloop-nieuwbouw. Die keuze is gemaakt, omdat de fundering van de panden slecht is en er sowieso een ingrijpende aanpak nodig is. Technisch gezien zou die ingrijpende aanpak wellicht ook kunnen bestaan uit een kostbare renovatie, maar Ymere maakt vooralsnog een andere keuze.”
Heemschut en de VVAB spreken hier hun verbazing over uit. De woningen vormen een gaaf deel van de Palmstraat. Ze zijn als ‘orde 2’-panden aangegeven op de Waarderingskaart en liggen bovendien in de bufferzone van het Unesco-Werelderfgoed. Dat betekent dat ze waardevol zijn voor het stadsgezicht en niet gesloopt mogen worden. Door voor nieuwbouw te kiezen handelt Ymere in strijd met het vigerende beleid in het stadsdeel Centrum. Ook van een woningbouwvereniging mag verwacht worden dat zij zorgvuldig omgaat met de Amsterdamse binnenstad. De erfgoedorganisaties zullen zich samen verzetten tegen de sloop.

Het gaat om de panden Palmstraat 78 t/m 96 (exclusief 94): een gave rij laat-negentiende-eeuwse panden. In deze rij staan individueel gebouwde volkswoningen en een aantal panden die ‘revolutiebouw’ genoemd kunnen worden naast elkaar. Tezamen met de sociale woningbouw uit dezelfde periode aan de overkant van de straat is er in dit deel van de Jordaan sprake van een nog gaaf beeld van de wijze waarop aan het einde van de negentiende eeuw werd gebouwd, in schril contrast met andere delen van de Palmstraat. Funderingsproblemen kunnen nooit een reden zijn panden die waardevol zijn voor geschiedenis en stadsbeeld te vervangen. Door restaurerende instellingen als Stadsherstel en Diogenes zijn wel slechtere panden opgeknapt.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 247, augustus 2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.