Amsterdamse gevelstenen

‘DE GEKROONDE HAERINGH’
terug in de Violettenstraat

In het Kohier van de Personele Quotisatie over het jaar 1742, een soort belastingregister, worden in de Violettenstraat, het korte straatje tussen de Westerstraat en de Anjeliersstraat, zes middenstanders genoemd.
‘De gekroonde haeringh’ in het Zuiderzeemuseum. ‘De gekroonde haeringh’ ingemetseld in de gevel van Violettenstraat 7.

In deze straat bevonden zich de stoffenwinkel van F. van der Hoeven, de spekslagerij van J. Michielse, de banketbakkerij van D. Croese, de kommenijwinkel van J. Clumper, de wieldraaierij van D. Helt en de winkel van viskoper Jac. Vermaes. Het zal ongetwijfeld deze Jac. Vermaes geweest zijn – hij had een inkomen van 600 guldens en betaalde 160 guldens huur – die 14 jaar eerder de gevelsteen ‘DE GEKROONDE HAERINGH Ao 1728’ heeft laten aanbrengen.

Jarenlang heeft deze haring zich op nummer 7 van de Violettenstraat weten te handhaven tot het steentje van 62 x 46 cm, na afbraak van het pand in 1947, door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap werd verworven. In 1993, op de tentoonstelling De verdwenen stad, die gehouden werd op de binnenplaats van het Scheepvaartmuseum, trok de steen de aandacht van het Zuiderzeemuseum. Dit museum kreeg de steen in bruikleen, op voorwaarde dat het de restauratie zouden betalen. De steen was, waarschijnlijk bij de sloop van Violettenstraat 7, in twee stukken gebroken. Het Zuiderzeemuseum ging akkoord en tot 2010 maakte de steen deel uit van de collectie. Na beëindiging van de bruikleen heeft de VVAG zich ingespannen om de gevelsteen, na polychromering door Jan Hilbers, terug te plaatsen in de Violettenstraat. Het K.O.G. werkte mee, de Vereniging van Eigenaren was enthousiast en op 24 september 2011 werd de steen feestelijk onthuld.

We moeten toegeven dat DE GEKROONDE HAERINGH uit 1728 niet misstaat in de in 1994 voltooide nieuwbouw van de architecten Kerssen, Lijbers en Oostvogel.

Onno Boers

Foto’s: Pancras van der Vlist

[Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen]

(Uit: Binnenstad 249, december 2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.