Einde aan bijna twintig jaar juridische strijd

Oplossing voor Hotel Toren

Onlangs kwam een einde aan bijna twintig jaar juridische strijd tegen Hotel Toren. De betrokken partijen hebben een overeenkomst getekend over de verhoging van het monument Keizersgracht 164. In plaats van een doosvormige verdieping komt er een kapvorm met schuine dakvlakken, die worden belegd met oud-Hollandse dakpannen. Op basis van een idee van de VVAB uit 2010 heeft architect Sjoerd Soeters een voor alle partijen acceptabel compromis uitgewerkt.
Keizersgracht 164 (foto Wim Ruigrok)
Ontwerp: Sjoerd Soeters

Aan de voorzijde komt een attiek met raampjes die refereert aan een oudere toestand van het pand. Van een reconstructie van de zeventiende-eeuwse toestand is geen sprake. Dit kon ook niet, omdat bij de sloop van de oorspronkelijke kap de zolderverdieping is verhoogd. De gekozen oplossing betreft een kapvorm die veel in Amsterdam voorkomt. Het gewijzigde bouwplan kreeg een positief welstandsadvies: "De commissie is op hoofdlijnen akkoord over de ontwerprichting waarbij een dakvolume met toevoeging van een attiek boven de lijstgevel wordt gerealiseerd. Hoewel er met dit voorstel geen sprake is van een restauratieve aanpak, wordt er teruggegrepen op een historische situatie die passend is bij het pand en goed aansluit op de gevelwand. De attiek wordt passend ingezet om het achterliggende volume te verhullen, een veel voorkomende situatie. De verhoudingen van de attiek zijn goed" (zie afbeelding).

In 1998 verleende de gemeente een vergunning voor een doosvormige opbouw. Deze vergunning werd echter vernietigd door de rechtbank Amsterdam, waartegen Hotel Toren hoger beroep aantekende. Tot twee maal toe werd een vergunning afgegeven voor gewijzigde varianten van hetzelfde bouwplan, steeds weer leidend tot vernietiging door de rechtbank, die vervolgens weer werd aangevochten bij de Raad van State. De gemeente heeft zelf altijd verklaard een 'positieve grondhouding' aan te nemen jegens de initiatiefnemer Hotel Toren. De laatste keer, in het zogenaamde 'herstelbesluit', werd nog betoogd dat de financiƫle belangen van de aanvrager moesten prevaleren boven alle andere belangen, waaronder monumentale.

De VVAB verwacht niet dat van de nu overeengekomen verhoging van het rijksmonument een precedentwerking uitgaat: de kap van dit pand is al begin twintigste eeuw gesloopt en de voorliggende vraag was op welke wijze de kap kon worden teruggebouwd, waarbij ook rekening moest worden gehouden met de belangen van de omwonenden. Met de overeenkomst komt een einde aan 36 gevoerde procedures. Ook voor de VVAB was het de langst durende juridische procedure ooit; we schreven in totaal 120 brieven, bezwaarschriften en pleitnotities.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 276, mei/jun. 2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.