Aankondiging

Extra Ledenvergadering 2018

Woensdag 21 november, 17.00 uur
Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1, 1018 LS Amsterdam

Zaal open vanaf 16.30 uur

17.00-18.00 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)

  1. Opening
  2. Vaststelling van de notulen van de ALV van 13 mei 2017.
  3. Begroting 2018 en 2019.
    Bij de post Personele kosten zijn tevens drie functiebeschrijvingen toegevoegd.
  4. Rondvraag en sluiting

Aansluitend vindt - eveneens in de Oosterkerk en dus niet in de Zuiderkerk - de maandelijkse verenigingsborrel plaats:
18.00-19.30 uur: VVAB-café met als gast Rutger Groot Wassink, wethouder van Sociale zaken, Diversiteit en Democratisering (GroenLinks).

Log in met uw account om de achterliggende documenten te bekijken.

(Uit: Binnenstad 289, sept./okt. 2018)

Email this to someone Deel deze pagina!