Algemene Ledenvergadering 2022

Zaterdag 2 april 2022, 10.00 uur, Amstelkerk

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststelling van de Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 september 2021, gepubliceerd bij Binnenstad 305 [PDF-bestand]

3. Vaststelling Algemeen Jaarverslag 2021. Toelichting door de secretaris namens het bestuur. [PDF-bestand]

4. Financiƫle jaarverslagen 2020 en 2021
a. Toelichting door de kandidaat-penningmeester namens het bestuur
b. Verslag van de kascommissie
c. Vaststelling Financiƫle jaarverslagen en dechargeverlening
[PDF-bestand]

5. Benoeming nieuwe bestuursleden
Als nieuwe leden worden door het bestuur voorgesteld: Maarten Mol en Betty Nijmeijer. [PDF-bestand]

6. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de ALV, omstreeks 12.00 uur, vindt een discussiebijeenkomst plaats over het bruggen- en kademurenproject.

Plaats en tijd: Amstelkerk, Amstelveld 10, 10.00-13.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.

(Uit: Binnenstad 306, jan./febr. 2022)

De notulen worden z.s.m. gepubliceerd. De uitkomst van de ALV is dat de jaarstukken zijn vastgesteld, het vorige en huidige bestuur zijn gedechargeerd en dat de twee voorgedragen bestuursleden zijn gekozen. Ook werd oud-bestuurslid Dick van der Kroon door Walther Schoonenberg bedankt voor zijn werkzaamheden voor de vereniging in het verleden. Door het uitlopen van de vergadering ging de geplande discussiebijeenkomst over de bruggen en kademuren niet door, maar dat zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden geagendeerd.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.