Algemene Ledenvergadering 2024

Zaterdag 20 april, 14.00 uur

Op zaterdagmiddag 20 april a.s. organiseert het bestuur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarop de jaarstukken worden vastgesteld. Dit jaar hebben we een leuke historische locatie gevonden. Zie ook de afsluitende lezing. U bent van harte welkom.

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2023
[PDF-bestand]

3. Vaststelling Algemeen Jaarverslag 2023
[PDF-bestand]
- Toelichting door de secretaris

4. Financieel jaarverslag 2023


[PDF-bestand] [PDF-bestand]
- Toelichting door de penningmeester
- Verslag van de kascommissie

- Vaststelling financieel jaarverslag en dechargeverlening bestuursleden

5. (Her)benoeming bestuursleden

- Het bestuur stelt voor Rob Labadie te benoemen als voorzitter.
[PDF-bestand]
- Daarna wordt voorgesteld Govert Janssen, Yifat Levron en Walther Schoonenberg voor een nieuwe termijn te benoemen als bestuursleden.

6. Rondvraag en sluiting

Lezing over het Luther Museum en bezoek aan het museum

Na afloop van de vergadering zal Tonko Grever, adviseur van het Luther Museum, een lezing geven over het gebouw en de collectie, en is er gelegenheid het museum te bezoeken. Als u een museumkaart heeft, neem deze dan a.u.b. mee, want als u het Luther Museum wilt bezoeken, zou het museum deze graag scannen.

Plaats/tijd: Wittenberg, Nieuwe Keizersgracht 570, 14.00 uur.
Zaal geopend vanaf 13.30 uur.

[Opgeven voor de ALV plus lezing]

(Uit: Binnenstad 313, Voorjaar 2024)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.