Amsterdam Cursussen

In deze cursussen wordt een schets gegeven van de geschiedenis en architectuur van Amsterdam. De cursussen zijn bedoeld voor alle Amsterdam-liefhebbers die hun stad beter willen kennen. Elke cursus bestaat uit acht avondcolleges op academisch niveau, maar is voor iedereen goed te volgen. Uit de evaluaties blijkt dat de cursus bijzonder goed wordt ontvangen.

In de cursus geschiedenis worden enkele belangrijke episodes in de geschiedenis van Amsterdam besproken. Het doel is inzicht te verschaffen in het ontstaan en de ontwikkeling van de stad, waarbij het uitdrukkelijk ook om het karakter en de identiteit van onze stad gaat. De verhalen worden op spannende wijze verteld, aan de hand van verslagen van ooggetuigen en prenten.
[Programma]

In de cursus architectuur en stedenbouw worden de belangrijkste monumenten in de Amsterdamse binnenstad besproken, maar ook de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad komt aan de orde. In de cursus wordt inzicht verschaft wat er zo bijzonder is aan de historische binnenstad van Amsterdam, aan de hand van de historische architectuur en stedenbouw. Ook deze cursus is chronologisch opgezet, zodat de verschillende bouwperioden aan de hand van de belangrijkste voorbeelden aan de orde komen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van unieke foto's, bijvoorbeeld van monumentale interieurs.
[Programma]

Op de cursusavonden zal veel en fraai, vaak uniek, beeldmateriaal worden getoond. Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Er wordt een literatuurlijst verstrekt, met verwijzingen naar PDF-bestanden die tezamen een reader vormen.

Walther Schoonenberg (Amsterdam 1957) heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij is al jarenlang als architectuurhistoricus verbonden aan de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB).

Kosten: € 150,- voor leden, € 180,- voor niet-leden, inclusief koffie/thee en een digitale reader (PDF-bestanden). Indien u geen lid bent, kunt u beter eerst lid worden en u dan voor de cursus opgeven, aangezien dat even duur is en als u lid wordt geïnformeerd over activiteiten als lezingen en cursussen.

Na afloop van de cursus wordt in overleg met de cursisten een excursie georganiseerd. Dit is bij de cursusprijs inbegrepen.

Meer informatie over de cursus 2023/24 volgt z.s.m. De inschrijving is nog niet geopend.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Programma

[Cursus geschiedenis]
[Cursus architectuur]