Zelf evenementengeluid meten!

Theoretische achtergronden geluidmeting

De gegevens uit deze paragraaf dienen slechts als achtergrondinformatie en zijn niet nodig om de metingen uit te kunnen voeren.

Wij kunnen geluid horen van verschillende toonhoogtes. Om het geluidsniveau te kunnen vaststellen gebruikt men 2 maten: decibel A (dBA) en decibel C (dBC). Het gemiddelde van de gehoorde geluidssterkte over alle toonhoogtes (frequenties) noemt men dBA. Geluid wordt tegengehouden door muren, ramen en deuren. Of dat effectief is hangt ook af van de toonhoogte: lage tonen dringen veel sterker door dan hoge tonen; vandaar dat dBC is ingevoerd, een gemiddelde over alle toonhoogtes waar lage tonen sterker worden meegeteld.

De wetgeving gaat vooral over geluidhinder door permanente bronnen: industrieterreinen, (spoor)wegen en vliegvelden. Dan mag de geluidsbelasting aan de gevel van woningen, de buitenkant dus, niet hoger zijn dan 50 dBA en in uitzonderingsgevallen 55 dBA of 60 dBA.

Voor evenementen bestaat geen algemene regelgeving. De gemeente Amsterdam hanteert de criteria die door de Inspectie Milieuhygiëne Limburg zijn opgesteld en die er van uitgaan dat er voor burgers als omwonenden van een evenement geen onduldbare overlast mag ontstaan (1996). De Inspectie stelt dat de geluidssterkte binnen de woning ten gevolge van het evenement niet hoger mag zijn dan 50 dBA, en ’s nachts (23-7 uur) niet hoger dan 45 dBA. Buiten de woning, op de gevel mag het natuurlijk hoger zijn. Dat hangt af van de isolatie van de gevel (stenen, ramen, deuren). Voor slecht geïsoleerde woningen, zoals in de Amsterdamse binnenstad, is de isolatie voor de meeste toonhoogtes 20 á 25 dBA en voor lage tonen minder. Daarom zou de geluidssterkte op de gevel volgens de aan Limburg ontleende criteria overdag niet hoger mogen zijn dan 50 + 20 = 70 dBA. Het experiment (paragraaf 3) heeft onder meer als doel om de geluidsniveaus binnenshuis te meten op een groot aantal locaties.

De gemeente Amsterdam hanteert in het algemeen dat de geluidssterkte op de gevel niet hoger mag zijn dan 80 dBA en 100 á 105 dBC. Voor Koningsdag-2016 is 90 dBA toegestaan op 10 meter afstand van de geluidsboxen en op 30 meter afstand mag het geluid niet ‘noemenswaard’ uitkomen boven het omgevingslawaai. Over de belasting op de gevel staat niets in de richtlijnen.

Voor reguliere Horeca gelden strengere eisen, hieronder samengevat.

Tabel 2.17a (uit het activiteitenbesluit)

  07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur
LA op de gevel 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
LA binnen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

Milieu inspecteurs beschikken over geijkte geluidsmeters, nodig om overtreders te kunnen beboeten. Als app zijn verschillende meters beschikbaar, voor de verschillende soorten smartphones. Die zijn niet geijkt maar goed genoeg om een beeld te krijgen en met de gemeente te overleggen. Zo nodig kan achteraf geijkt worden.

[Terug]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.