Aanmeldformulier vriend

Wie een steentje wil bijdragen aan de bescherming van het unieke Amsterdam - nog steeds één van de mooiste steden van de wereld - wordt Vriend. Als Vriend weet u vast wel iemand die ook Vriend wil worden. Als u iemand opgeeft, ontvangt u een fraai boek als beloning!

Het welkomboek is Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht van Hans Tulleners en Peter Quatfass, een bijzonder fraai vormgegeven boek over monumentale interieurs in de Amsterdamse binnenstad in een speciale uitgave voor de VVAB. Het door u aangebrachte nieuwe lid krijgt het welkomboek.

Let op: De door u opgegeven nieuwe Vriend wordt zelf geacht het lidmaatschap te betalen. Hij krijgt behalve het boek ook een betalingsverzoek opgestuurd. Wij gaan ervan uit dat hij Vriend wil worden en dat u dit met hem of haar hebt besproken.
U kunt ook een lidmaatschap als cadeau geven: u betaalt dan de contributie. Als u dat wilt, klik dan hier.

Uw gegevens


(als u dat weet; staat op etiket bij 'Binnenstad')

Als u uw email-adres opgeeft, ontvangt u per email een bevestiging.

Gegevens van het nieuwe lid

Contributie: € 35,- per jaar; jonger dan 25: € 20,- per jaar.
Leden zonder blad / gezinsleden betalen € 10,-. (Er wordt altijd maar één Binnenstad op één adres gestuurd.)
Bedrijfslidmaatschap: € 150,- per jaar.
Lidmaatschap voor het leven: € 500,-.
N.B.: Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Beëindiging lidmaatschap is ook per kalenderjaar.
BEVEILIGING
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de volgende twee getallen op te tellen.

(*) Verplicht in te vullen velden.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

De VVAB heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat de vereniging geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen hoeft te betalen. Ook mogen wij u verwijzen op de mogelijkheid een zogenaamde periodieke gift te doe, die dankzij de ANBI-status van onze vereniging fiscaal aftrekbaar is.

Betaling t.n.v. de vereniging: IBAN rekeningnummer NL67INGB0001775369

Gezinslid opgeven

Het is ook mogelijk een gezinslid op te geven als lid van de vereniging. Hij of zij betaalt dan een gereduceerde contributie.

[Gezinslid maken]