Deelraad bespreekt conceptbestemmingsplan

Bestemmingsplan Water helemaal uitgekleed

Dinsdag 26 juni 2012 stond het bestemmingsplan Water op de agenda van de deelraad. De raadsleden slaagden erin alle ambities in het plan weg te schieten of onuitvoerbaar te maken. Door alleen maar toe te geven aan nimby-verzet en angst voor reuring maakt de deelraad zichzelf niet waar en draagt daarmee bij aan de te verwachten opheffing van de deelraad zelf. De taak gaat over naar de centrale stad.
De huidige volkomen dichtgeslibte situatie op de Prinsengracht maakt het bereiken van de kade onmogelijk. (foto W.S.)

Al ongeveer 20 jaar wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor het water van de binnenstad. De gemeenteraad was al in de jaren ´90 - de periode voor de deelraad Centrum - bezig met het gebruik en de bestemming van de grachten in de binnenstad. Zo nam het in 1995 een motie aan waarin B&W werd opgedragen schepen, die te dicht bij monumentale bruggen liggen, te verplaatsen, zodat die bruggen weer zichtbaar worden. Het stadsdeel Centrum is ook in de afgelopen 10 jaar druk bezig geweest met een bestemmingsplan voor het water. De VVAB heeft daar in 2005 een grote bijdrage aan geleverd onder meer dankzij een massale bijeenkomst in de Westerkerk. Vervolgens is door de toenmalige deelraad de Visie voor het Water door de deelraad Centrum vastgesteld waarin tal van ambities werden vastgelegd: het verplaatsen van woonboten bij monumentale bruggen, het creëren van openingen naar het water bij belangrijke pleinen door het verplaatsen van enkele woonboten, een steigerplan en dergelijke. Die visie is in de afgelopen jaren voortvarend uitgewerkt door ambtenaren van het stadsdeel en de dienst Waternet. Dat mondde uit in een voorstel voor een ambitieus, maar evenwichtig bestemmingsplan voor het water.

Dinsdag 26 juni 2012 stond dan uiteindelijk het bestemmingsplan Water op de agenda van de deelraad. Uiteraard was daar veel aan vooraf gegaan in de zin van verzet van buurtgroepen tegen de komst van op- en afstapvoorzieningen en tegen verplaatsing van woonboten. Zoals de actie van de Vrienden van de Noordermarkt. Ook binnen de VVAB en het bestuur daarvan is over deze kwesties gediscussieerd. Daarbij heeft het bestuur onder meer aan het stadsdeel gevraagd met een pakket van maatregelen te komen om de toenemende overlast op het water te bestrijden. De deelraad heeft op 26 juni echter totaal anders gekozen. Wie had verwacht dat de politiek naar oplossingen en compromissen zoekt tussen de ambities om de functies op het water wat beter te ordenen en het verzet uit verschillende buurten tegen die ambities, zoals dat hoort bij het politieke handwerk, kwam bedrogen uit. De deelraad slaagde er in alle ambities uit het plan weg te schieten of vrijwel onuitvoerbaar te maken. Een compromis om bijvoorbeeld wel op het Amstelveld enkele arken te verplaatsen en een steiger te plaatsen en dan op de Noordermarkt niet bleek onmogelijk: ook op het Amstelveld blijft alles bij het huidige. Verplaatsen van boten van monumentale bruggen mag wel, maar alleen als het vrijwillig is. Ook de locatie Kattenburgervaart, voorgesteld als alternatief voor te verplaatsen boten werd afgeschoten ondanks dat zelfs het dagelijks bestuur van het stadsdeel riep dat daarmee wel een erg groot gat in het bestemmingsplan werd geslagen. Kortom alles waar maar even verzet tegen was gerezen of was te verwachten werd door de deelraad uit het bestemmingsplan weggestemd. Ook het bedrag van 3,5 miljoen, nodig om de ambities uit het oorspronkelijke plan uit te voeren werd weggestemd.

Op deze manier is van het oorspronkelijke doel van het bestemmingsplan vrijwel niets meer over. Na 20 jaar inzet heeft de berg een muis gebaard. Een bestemmingsplan dient er juist voor om aan te geven waar je met een gebied naar toe wil over een periode van 10 jaar. In plaats van te zoeken naar compromissen en oplossingen heeft de deelraad zichzelf een brevet van onvermogen gegeven. Opvallend is ook dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel tijdens de debatten geen enkele inzet toonde om nog iets van de ambities te redden. En daarmee liet het ook al die ambtenaren vallen, die de afgelopen jaren hard aan het plan gewerkt hebben. Ook opvallend is dat de D66-fractie zich totaal anders opstelde dan haar voorgangers in vorige deelraden door nu ook tegen alle ambities te stemmen. 17 jaar na het besluit van de gemeenteraad in 1995 is nog geen boot verplaatst bij de historische bruggen. Met dit bestemmingsplan hoeft daar de komende 10 jaar ook niets van verwacht te worden.

Meer lezen:
[VVAB steunt Steigerplan]
[Raadsadres steigerplan] (26 maart 2012) (PDF-file)
[Zienswijze op bestemmingsplan water] (25 januari 2012) (PDF-file)
[Inspraakreactie op bestemmingsplan water] (23 juni 2011) (PDF-file)

(DC 1/7/2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.