Hottug geen aanwinst voor binnenstad

VVAB maakt bezwaar tegen drijvende badkuip

Op advies van de eigen Werkgroep Water maakt de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) formeel bezwaar tegen een vergunning om drijvende badkuipen in de grachten toe te staan. De vergunning is op 14 mei 2013 door wethouder Gehrels verleend. Binnen de wettelijke termijn heeft de vereniging een bezwaarschrift ingezonden.
Een Hottug in een Amsterdamse gracht

Het bedrijf Hottugs heeft van de gemeente toestemming gekregen om met vijf badkuipen in de gracht te gaan varen. De Hottug is een vaartuig geheel gevuld met water, dat wordt verwarmd door een op hout gestookt kacheltje. Het gaat volgens de brief van de wethouder om het 'intens beleven van de buitenwereld en het water' en het betreft een 'innovatief vervoersconcept'.

De vereniging beschouwt het verlenen van een vergunning voor drijvende badkuipen in strijd met zowel het gemeentelijk beleid om de functiemenging tussen wonen en recreëren in stand te houden en de kwaliteit van zowel de historische binnenstad als het toerisme te vergroten als het beleid om het vervoer van mensen en goederen over het water te bevorderen. De vereniging verwacht dat de Hottug net als de bierfiets op de wal de overlast voor bewoners zal vergroten en daarmee een negatieve invloed zal hebben op de functiemenging. De Hottug zal bijdragen aan de 'pretparkisering' van de binnenstad, hetgeen de vereniging als uiterst ongewenst ervaart. Zelfs in de stad Venetië, die vaak wordt genoemd als pretpark bij uitstek, komen dergelijke pleziervaartuigen niet voor.

Ook het stadsdeel Centrum heeft haar 'onoverkomelijke bezwaren' over de Hottug aan het College van B & W medegedeeld, in een reactie op de nota Varen in Amsterdam.

Meer lezen:
[Bezwaarschrift] (PDF-bestand)
[Reactie op nota Varen in Amsterdam] (PDF-bestand)
[Reactie stadsdeel Centrum] (PDF-bestand)

(WS, 11/6/2013, update 10/7/2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Dit lijkt een nautische variant op 'Van de pot gerukt'.

 robert dorr 15/8/2013 13:38:48

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.