Deelraad spreekt zich uit tegen sloop monumenten Binnengasthuisterrein

De deelraad van het stadsdeel Centrum heeft twee moties aangenomen over het Binnengasthuisterrein. Daaruit blijkt dat er in de nieuwe deelraad geen meerderheid meer is voor sloop van monumenten op het Binnengasthuisterrein ten behoeve van nieuwbouw van de Universiteit van Amsterdam.
De tot sloop veroordeelde voormalige Theaterschool
(foto Wim Ruigrok)

De deelraad sprak uit dat:

  1. Het belang van bescherming van de monumentale waarde van het BG-terrein en de verkrijging van de werelderfgoedstatus zwaar weegt.
  2. Het BG-terrein als beschermd stadsgezicht, met een hovenstructuur en monumenten van erkende cultuur- en architectuurhistorische waarde, dient te worden gerespecteerd, zonder dat daarbij nieuwbouw wordt uitgesloten.

Op de hoorzitting van de Rechtbank Amsterdam heeft de woordvoerder van het stadsdeel Centrum gezegd dat ook de nieuwe deelraad vasthoudt aan eerdere besluiten. Dat is nu onjuist gebleken. Dit is een opsteker voor allen die al tien jaar strijden voor het behoud van het stedenbouwkundig karakter en de cultuur- en architectuurhistorisch zo waardevolle monumenten van het voormalige Binnengasthuis. Wij hopen dat de rechter dit mee zal nemen in haar beslissing.

De uitspraak noopt het stadsdeelbestuur met de UvA te gaat praten om alternatieven uit te werken, bijvoorbeeld het Fortis-gebouw op het Rokin als locatie voor een nieuwe UB. De vereniging zal beoordelen of dit nu serieus gebeurt en daarvan verslag doen, eventueel aan de rechter indien er een nieuwe hoorzitting komt.

In een bedenkelijk persbericht laat de VVD-deelraadsfractie weten niet mee te gaan "in de argumentatie dat de sloop van een deel van het Binnengasthuisterrein niet past binnen de eisen die UNESCO stelt aan Amsterdam". De VVD zegt dat het stadsdeel een planschadeclaim van miljoenen kan verwachten. De vrees dat het stadsdeel geconfronteerd zal worden met een planschadeclaim is van hetzelfde niveau als de bangmakerij van de UvA dat het niet doorgaan van de huidige sloopplannen de UvA uit de binnenstad zal verdwijnen. Het is niet waarschijnlijk dat de UvA een schadevergoeding zal eisen. De UvA is en blijft immers afhankelijk van de medewerking van de gemeente, voor een bouwvergunning indien er gesloopt mag worden, voor een alternatief plan, indien de rechter daarvoor een stokje steekt.

De VVD zegt dat zij tegen het 'inslapen' en 'bevriezen' van de binnenstad is, voor de 'dynamiek' om te kunnen doen wat je wilt. We weten in de praktijk wat dergelijke toverformules betekenen: wij horen dan al het geluid van draaiende betonmolens. Unesco is echter geen eretitel, het is een instrument om een belangrijk en noodzakelijk gewicht toe te kennen aan het monumentenbehoud tegenover anonieme marktkrachten. Alleen dan kan het unieke karakter van de binnenstad in stand blijven.

(W.S., 28/5/2009)

Meer lezen:
[Pleitnota bij de rechtbank] (PDF bestand)
[Nadere stukken bij de rechtbank] (o.a. het antwoord van Gerrit Vermeer op het advies van Paul Meurs en de ICOMOS-brief en het antwoord van het Rijk daarop) (PDF bestand)
[Begeleidende brief] (bijsluiter bij de nadere stukken aan de rechtbank) (PDF bestand)

Eerdere artikelen:
[ICOMOS wil geen sloop monumenten]
[Monumentenvergunning voor sloop Binnengasthuisterrein verleend]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.