Binnengasthuisterrein

Stadsdeel Centrum trekt hoger beroep BG in

In een spannende vergadering op de late uurtjes van dinsdag 31 mei 2011 besloot de deelraad van stadsdeel Centrum om het hoger beroep van het stadsdeel in te trekken. Het beroep was door het dagelijks bestuur pro-forma ingesteld tegen de vernietiging van de monumentenvergunning door de Rechtbank Amsterdam. Deze vergunning had de Universiteit van Amsterdam (UvA) nodig om op het Binnengasthuisterrein twee monumenten te slopen om een bibliotheek te kunnen bouwen.
De voormalige Tweede Chirurgische Kliniek (F.W.M. Poggenbeek, 1897-1900) mag van de Rechtbank Amsterdam blijven staan.

Stadsdeelbestuurder Boudewijn Oranje (D66) zegde toe het hoger beroep dat hij pro-forma heeft ingesteld bij de Raad van State, te zullen intrekken. Het besluit van de deelraad betekent dat de UvA er nu alleen voor staat. De VVAB zal dus straks bij de Raad van State alleen de UvA tegenover zich vinden.

De motie om het hoger beroep in te trekken was ingediend door Fred Kramer (GroenLinks) en Joop Lahaise (PvdA). De motie werd via een hoofdelijke stemming aangenomen met 16 stemmen vóór en 12 tegen (één raadslid was afwezig). Vóór stemden: GroenLinks, PvdA (exclusief het lid Ido Verhagen), SP en Yellie Alkema (D66). Tegen stemden: VVD, D66 (exclusief het lid Yellie Alkema) en Ido Verhagen (PvdA).

Er is door de UvA veel druk uitgeoefend op de deelraad. De UvA organiseerde raadsadressen van bevriende organisaties zoals de ondernemersvereniging Amsterdam City, waarin zij zelf participeert, en schreef, nog op de laatste dag, een brief op hoge poten aan de deelraadsleden. In deze brief staan dreigementen: "de grote schade die dreigt voor de UvA zal (zij) verhalen op het stadsdeel". Na afloop van de vergadering reageerde de vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UvA, Paul Doop, als volgt op deze grote tegenslag voor de UvA: "Wij zullen, zoals de rechter ook heeft gevraagd, met nieuwe onderbouwingen en argumenten komen die sloop van de panden rechtvaardigt." Doop rekent erop dat het stadsdeelbestuur dan een nieuw besluit gaat nemen over sloop van de monumenten. Over zijn kansen in het hoger beroep is hij positief. "Tussen de vijftig en honderd procent. Wij strijden voor een goede zaak. Het BG-terrein is de plek waar de UvA in 1632 is geboren. Als je daar ook in deze tijd gevestigd wilt blijven moet die nieuwe bibliotheek er komen. Ik strijd voor een nieuw, 21ste-eeuws monument op het BG-terrein." (zie: Folia).

De VVAB acht de kansen van de UvA om in het hoger beroep de beslissing van de Rechtbank ongedaan te maken echter heel erg klein. Niet alleen omdat de UvA er nu alleen voor staat en overduidelijk is geworden dat er geen politiek en maatschappelijk draagvlak voor het 'nieuwe 21ste-eeuwse monument' bestaat, maar vooral omdat de uitspraak van de Rechtbank goed is onderbouwd. Volgens de Rechtbank is er een materieel motiveringsgebrek dat niet eenvoudig te herstellen is. Het is vrijwel onmogelijk dat de UvA nu wel kan produceren wat zij in de afgelopen jaren niet kon. Alle partijen in de deelraad willen nu dat de UvA alternatieve plannen ontwikkelt. Waar blijft plan B?

(WS, 1/6/2011)

(Uit: Binnenstad 247, augustus 2011)

Meer lezen:
[Motie intrekken hoger beroep] (31 mei 2011) (PDF bestand)
[Intimiderende brief van de UvA aan deelraadsleden] (31 mei 2011) (PDF bestand)
[Raadsadres VVAB] (17 mei 2011) (PDF bestand)
[Beslissing van de rechtbank] (30 maart 2011) (PDF bestand)

Eerdere artikelen:
[Rechtbank vernietigt sloopbesluit]
[Rechtbank stelt uitspraak Binnengasthuisterrein uit]
[Deelraad spreekt zich uit tegen sloop monumenten Binnengasthuisterrein]
[ICOMOS wil geen sloop monumenten]
[Monumentenvergunning voor sloop Binnengasthuisterrein verleend]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

Wil iemand s.v.p. in de gaten houden dat het stadsdeel zijn hoger beroep daadwerkelijk intrekt?

 Ed Boumans 14/6/2011 16:57:33

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.