Binnengasthuisterrein

VVAB verwijt stadsdeel mee te werken aan herstelbesluit

De VVAB heeft het stadsdeelbestuur verzocht om toezending van alle correspondentie tussen het stadsdeel en de UvA over het Binnengasthuisterrein. Tevens wordt het stadsdeel gevraagd de VVAB de gelegenheid te geven te reageren voordat een nieuw besluit wordt genomen. Het stadsdeelbestuur wordt verweten mee te werken aan een 'herstelbesluit' zodat de UvA alsnog de bedreigde Rijksmonumenten kan slopen.
Luchtfoto van het Binnengasthuisterrein. In het midden de lus van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis, de met sloop bedreigde Rijksmonumenten.

In maart 2011 vernietigde de Rechtbank Amsterdam de monumentenvergunning (lees: sloopvergunning) die het stadsdeel Centrum aan de UvA had verleend om twee Rijksmonumenten op het Binnengasthuis te slopen, de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis, om een nieuwe universiteitsbibliotheek te kunnen bouwen. Voor dit nieuwbouwplan waren ontwerpen gemaakt door het Spaanse architectenbureau Cruz y Ortiz. De Rechtbank oordeelde echter dat er een materieel motiveringsgebrek bestaat: er zijn geen goede redenen om de Rijksmonumenten te slopen. Met deze uitspraak werden de bezwaarmakers, waaronder de VVAB, in het gelijk gesteld. De UvA is tegen de uitspraak in beroep gegaan bij de Afdeling Bestuurssrechtspraak van de Raad van State. Aanvankelijk ging ook stadsdeel Centrum in beroep bij de Raad van State, maar de deelraad dwong het stadsdeelbestuur dit beroep in te trekken.
De UvA heeft nu enkele onderzoeken laten doen om, naar eigen zeggen, het motiveringsgebrek op te heffen. Deze onderzoeken betreffen:

  1. Herontwikkeling van het Binnengasthuisterrein (Advies Asselbergs)
  2. Herbestemming van de bestaande Rijksmonumenten tot universiteitsbibliotheek (Rapport Toornend)
  3. Alternatieve locaties voor het Binnengasthuisterrein (incl. Rapport De Hoog)
  4. De stadscampus van de UvA
  5. De gevolgen van de digitalisering voor het programma van eisen

Het stadsdeel Centrum en de UvA hebben de Raad van State verzocht de hoorzitting, die was geplanned voor januari 2012, uit te stellen, zodat er voldoende tijd is voor het stadsdeel om een 'herstelbesluit' te nemen op basis van genoemde onderzoeken. De Raad van State besloot daartoe, zonder de andere partijen zoals onze vereniging, daarin te kennen.

De meest opmerkelijke uitkomst van de UvA-onderzoeken is de conclusie van het Rapport Toornend dat de universiteitsbibliotheek kan worden gerealiseerd in de bestaande gebouwen, mits enkele ingrepen mogelijk zijn zoals het bebouwen van het binnenhof, het onderkelderen van het gebouw en het maken van een nieuwe entree. Algehele sloop is dus volgens dit rapport niet nodig. Deze conclusie bevestigt de uitkomst van een eerder onderzoek door architect A. van Stigt. Op de persconferentie van de UvA stelde prof. Asselbergs voor het Atrium (de mensa) te slopen om het bebouwen van het binnenhof te compenseren. Ondanks deze bemoedigende berichten koerst de UvA vooralsnog op het verkrijgen van een mononumentenvergunning, nu van de Raad van State, om de monumenten te slopen en haar nieuwbouwplan te kunnen realiseren.

De VVAB gaat de genoemde onderzoeken bestuderen en zal z.s.m. daarop reageren.

(WS, 30/11/2011)

Meer lezen:
[Memo van Boudewijn Oranje aan de commissie] (13 dec. 2011) (PDF bestand)
[Brief VVAB aan stadsdeelbestuur] (29 nov. 2011) (PDF bestand)
[Brief van de Raad van State dat hoorzitting wordt uitgesteld] (21 nov. 2011) (PDF bestand)
[Verzoek van het stadsdeel aan Raad van State voor uitstel] (16 nov. 2011) (PDF bestand)
[Verzoek van de UvA aan Raad van State voor uitstel] (16 nov. 2011) (PDF bestand)

Eerdere artikelen:
[VVAB begint geen procedure tegen stadsdeel over laten verlopen van beslistermijn]
[Het BG-terrein in breder perspectief]
[Stadsdeel Centrum trekt hoger beroep BG in]
[Rechtbank vernietigt sloopbesluit]
[Rechtbank stelt uitspraak Binnengasthuisterrein uit]
[Deelraad spreekt zich uit tegen sloop monumenten Binnengasthuisterrein]
[ICOMOS wil geen sloop monumenten]
[Monumentenvergunning voor sloop Binnengasthuisterrein verleend]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.