Binnengasthuisterrein

UvA blijft tegen beter weten in vasthouden aan verouderd plan

De UvA reageerde eind februari op de VVAB-rapporten inzake het BG-terrein. De VVAB heeft daarop gereageerd met een brief aan het stadsdeelbestuur. In deze brief concludeert de VVAB dat de UvA blijft volharden in het voornemen twee rijksmonumenten te slopen. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel centrum komt volgende week met een conceptbesluit over de aanvraag monumentenvergunning van de UvA die eerder door de rechtbank was vernietigd.
Luchtfoto van het Binnengasthuisterrein. In het midden de lus van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis, de met sloop bedreigde Rijksmonumenten.

De UvA-reactie gaat vreemd genoeg uitsluitend in op de door de VVAB ingebracht rapporten en niet in op de onlangs uitgebrachte adviezen van Bureau Monumentenzorg en Archeologie (BMA), de Commissie Monumentenzorg en Welstand (CMW) en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Deze adviezen luiden unaniem: de sloop van de twee rijksmonumenten van architect Poggenbeek op het Binnengasthuisterrein zouden een onaanvaardbare aantasting betekenen van de monumentale waarden van het gebied. Dit is precies wat de VVAB ook al betoogde. In de reactie van de VVAB worden de nieuwe argumenten van de UvA beantwoord. De UvA wordt verweten tegen beter weten in vast te houden aan een verouderd plan waar geen draagvlak voor is, terwijl er een alternatief bestaat waar wel draagvlak voor bestaat.

Eerder verraste de UvA de VVAB met een nieuw rapport, ditmaal over de exploitatiekosten. Daarop is door André van Stigt gereageerd, in een brief aan de VVAB en BMA. De conclusies van Van Stigt worden in de VVAB-reactie herhaald.

Meer lezen:
[Advies BMA] (24 januari 2012)
[Advies CWM] (1 februari 2012)
[Advies RCE] (14 februari 2012)

[Rapport UvA over de exploitatiekosten] (8 februari 2012)
[Reactie van Van Stigt] (5 maart 2012)

[Reactie UvA op VVAB] (22 februari 2012)
[Reactie VVAB op UvA] (13 maart 2012)

Eerder artikel:
[UvA-stadscampus kan gerealiseerd worden met behoud van de monumenten]


(WS, 13/3/2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.