Binnengasthuisterrein

Plan A van de baan, plan B staat in de steigers

In maart hebben er besprekingen plaatsgevonden tussen de UvA, het stadsdeel Centrum en het Bureau Monumenten & Archeologie. Die hebben geleid tot het historische besluit van de UvA om het sloopplan voor het Binnengasthuisterrein - Plan A - in te trekken. Dit is bevestigd door een persbericht van de UvA.
Luchtfoto van het Binnengasthuisterrein. In het midden de lus van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis, de met sloop bedreigde Rijksmonumenten.

De VVAB is uiteraard zeer blij met dit enig juiste en moedige besluit. De kansen van de UvA om Plan A te kunnen realiseren waren erg klein geworden door de negatieve adviezen van RCE en BMA en de rapporten opgesteld door onafhankelijke deskundigen, zowel die van de UvA zelf (Toornend) als de door de VVAB geraadpleegde experts. Het was inmiddels klip en klaar dat een plan van herbestemming - Plan B - mogelijk was, zonder dat de UvA veel hoeft in te leveren van haar programma van eisen, indien de medewerking kan worden verkregen van het stadsdeel en de monumenteninstanties.

De VVAB heeft de conceptovereenkomst bestudeerd en kan zich vinden in de in deze tekst geformuleerde uitgangspunten. Het is nu zaak dat de overeenkomst wordt ondertekend en zij, die zich in de uitgangspunten kunnen vinden, gezamenlijk gaan werken aan een goed en realiseerbaar Plan B. De VVAB stelt vooraf geen andere eis dan dat de monumenten worden herbestemd en we hopen zoveel mogelijk monumentale waarden in stand te kunnen houden, zowel aan de binnen- als buitenzijde van de gevels. Het meest heikele punt is de bebouwing c.q. overkapping van de binnenhof. De VVAB sluit dit niet op voorhand uit. Of het acceptabel resp. onvermijdelijk is, kan alleen in de context van het gehele plan worden bezien.

De VVAB wenst de UvA veel succes met het bereikte resultaat en zal, indien gewenst, haar expertise beschikbaar stellen om van Plan B een succes te maken, zodat de binnenstad straks een mooie universiteitsbibliotheek en een universiteitskwartier rijker is. Wij vinden het belangrijk dat de UvA in de binnenstad aanwezig is en dragen de universiteit een warm hart toe.

[Concept-overeenkomst stadsdeel-UvA] (10 april 2012)

[Bericht UvA] (28 maart 2012)
[Bericht Stadsdeel Centrum] (27 maart 2012)

Eerdere artikelen:
[UvA blijft tegen beter weten in vasthouden aan verouderd plan] (13 maart 2012)
[UvA-stadscampus kan met behoud van de monumenten] (9 februari 2012)
[VVAB verwijt stadsdeel mee te werken aan herstelbesluit] (30 november 2011)
[VVAB begint geen procedure over laten verlopen van beslistermijn] (20 september 2011)
[Stadsdeel Centrum trekt hoger beroep BG in] (1 juni 2011)
[Rechtbank vernietigt sloopbesluit] (31 maart 2011)
[Rechtbank stelt uitspraak Binnengasthuisterrein uit] (juni 2010)
[Deelraad spreekt zich uit tegen sloop monumenten BG-terrein] (28 mei 2009)
[Monumentenvergunning voor sloop Binnengasthuisterrein verleend] (2 april 2009)

Meer lezen:
[VVAB-rapport] (7 februari 2012)
[Begeleidende brief met conclusies VVAB] (7 februari 2012)
[Advies BMA] (24 januari 2012)
[Advies CWM] (1 februari 2012)
[Advies RCE] (14 februari 2012)


(WS, 28/3/2012, update 13/4/2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

Wat een heerlijke verrassing. De schoonheid overwint het weer van de lelijkheid.

 Nanny Truijens 16/4/2012 16:14:44

Graag wil ik de vrienden bedanken voor hun hoogwaardige bijdragen aan de weerlegging van de door de UvA aangevoerde nadere onderbouwing van de zogenaamde noodzakelijke sloop van de rijksmonumenten op het BG-terrein. En evenzeer Walther Schoonenberg voor zijn eminente initiƫring en begeleiding van d..
[Meer lezen]

 Minne Dijkstra 30/3/2012 00:01:46

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.