Binnengasthuisterrein

Convenant stadsdeel-UvA ondertekend

Het convenant tussen stadsdeel Centrum en de Universiteit van Amsterdam (UvA) om af te zien van het sloop/nieuwbouwplan voor het Binnengasthuisterrein en een nieuw plan te ontwikkelen, waarbij de monumenten niet worden gesloopt maar herbestemd, is deze week door beide partijen ondertekend (op 9 mei door het stadsdeel, op 10 mei door de UvA).
Luchtfoto van het Binnengasthuisterrein. In het midden de lus van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis, de met sloop bedreigde Rijksmonumenten.

Dit betekent dat de UvA haar aanvraag voor een monumentenvergunning, om de monumenten te mogen slopen, formeel gaat intrekken, evenals haar beroep bij de Raad van State tegen het besluit van de Rechtbank Amsterdam de verleende monumentenvergunning te vernietigen. Daarmee komt tevens een einde aan de jarenlang lopende procedures tussen de UvA en een aantal erfgoedorganisaties, waaronder de VVAB. Een historisch feit! De strijd om het Binnengasthuisterrein begon in 2003 met een procedure bij de Raad van State tegen het nieuwe bestemmingsplan dat de sloop van de monumenten mogelijk maakte. (Zie: Zienswijze.)

Op een extra bijeenkomst van het Amsterdam Overleg - een overlegorgaan waarin de erfgoedorganisaties elkaar regelmatig treffen - is op 26 april door Janneke Bierman van Bierman Henket Architecten een presentatie gegeven over de uitgangspunten van een nieuw plan voor het Binnengasthuisterrein. Er wordt door haar een structuurplan opgesteld dat als opdracht dient voor de architect die het nieuwe plan gaat uitwerken. De erfgoedorganisaties, waaronder de VVAB, stemden unaniem in met de voorstellen, zij het dat constructieve voorstellen werden gedaan om de plannen verder te verbeteren.

[Convenant stadsdeel-UvA] (10 mei 2012)

Meer lezen:
[Nabeschouwing kwestie Binnengasthuisterrein] (Binnenstad 251)

Eerdere artikelen:
[Plan A van de baan, plan B staat in de steigers] (28 maart 2012)
[UvA blijft tegen beter weten in vasthouden aan verouderd plan] (13 maart 2012)
[UvA-stadscampus kan met behoud van de monumenten] (9 februari 2012)
[VVAB verwijt stadsdeel mee te werken aan herstelbesluit] (30 november 2011)
[VVAB begint geen procedure over laten verlopen van beslistermijn] (20 september 2011)
[Stadsdeel Centrum trekt hoger beroep BG in] (1 juni 2011)
[Rechtbank vernietigt sloopbesluit] (31 maart 2011)
[Rechtbank stelt uitspraak Binnengasthuisterrein uit] (juni 2010)
[Deelraad spreekt zich uit tegen sloop monumenten BG-terrein] (28 mei 2009)
[Monumentenvergunning voor sloop Binnengasthuisterrein verleend] (2 april 2009)


(WS, 11/5/2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.