Gemeenteraad stemt unaniem voor Open Havenfront

De gemeenteraad van Amsterdam nam woensdag 13 maart 2014, 's avonds laat, een door GroenLinks, PvdA, D66 en SP ingediend amendement aan. Het raadsbesluit herbevestigt het uitgangspunt het Open Havenfront uit te graven, waartoe de raad reeds in 2000 en zelfs nog in december 2013 had besloten. Daarmee werd het College teruggefloten. Het College had voorgesteld de ontgraving achterwege te laten ten behoeve van een ondergrondse fietsenkelder. De VVAB had in een raadsadres gevraagd om een heroverweging.
De nieuwe situatie met vergroting van wateroppervlak van het Open Havenfront (artist impression gemeente Amsterdam, uit: Ontwerpboek Stationseiland, DRO, 2012)

Tevens besloot de raad in te stemmen met het onderzoeken van twee varianten:
A. Een fietsenstalling half onder het plantsoen en half onder het te vergroten wateroppervlak (omschreven als voorkeursvariant) en
B. Een fietsenstalling onder het plantsoen zónder te ontgraven (het aanvankelijke Collegevoorstel).

In hetzelfde amendement vraagt de raad aan het College "ten alle tijden een terugvaloptie voor te leggen waarbij realisatie van het open havenfront alsnog mogelijk blijft" voor het geval de voorkeursvariant niet haalbaar zou blijken. Het College zal de verschillende alternatieven in de komende drie maanden onderzoeken. De nieuwe gemeenteraad zal beslissen op welke wijze het benodigde aantal stallingsplaatsen kan worden gerealiseerd. De VVAB had zelf een aantal varianten voorgesteld, zoals onder het water van het Open Havenfront, maar ook een veel goedkopere mogelijkheid, over de sporen heen, het zogenaamde fietspakhuis van Benthem Crouwel.

Historisch besluit

De oude situatie zoals die bestond vóór de aanleg van de NZ/lijn

De VVAB is bijzonder blij met dit historisch te noemen raadsbesluit. De vereniging heeft het altijd erg belangrijk gevonden dat de ruimtelijke kwaliteit van het overgangsgebied tussen de historische stad en het Stationseiland wordt versterkt. Voor dat doel zijn al honderden miljoenen geïnvesteerd, zoals de bouw van de tunnel en het busstation achter het CS. Uit de artist's impressions blijkt dat het verruimen van het wateroppervlak de visuele afstand tussen de stad en het CS vergroot en de eilandstructuur van het stationsgebied beter zichtbaar maakt. De entree van de rode loper is die van een waterstad. Die situatie is uniek. Er is vrijwel geen enkel spoorwegstation in de wereld dat in het water ligt. De VVAB heeft alle vertrouwen in de volgende gemeenteraad om het nu uitgesproken uitgangspunt tot een goed einde te brengen. Het Open Havenfront gaat open!

[Meer lezen]

[Aangenomen raadsmotie] (13/3/2014)
[2de raadsadres] (28/2/2014)


(WS, 13/3/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.