Wijde Heisteeg 7

VVAB in beroep tegen sloop van een 17de-eeuws rijksmonument

De VVAB ging in 2016 in beroep tegen een verbouwingsplan voor Wijde Heisteeg 7, een klein winkel-woonhuis dat in de kern nog uit de zeventiende eeuw dateert. Het plan tast het beschermde rijksmonument ingrijpend aan door de sloop van de zeventiende-eeuwse achtergevel, inclusief houten onderpui, en de verticale verplaatsing van de historische balklagen waardoor de verdiepingshoogten worden gewijzigd. Het monument wordt grotendeels gesloopt. Onlangs vond hierover een zitting plaats bij de rechtbank.

De zitting bij de rechtbank over ons beroep tegen het bouwplan voor Wijde Heisteeg 7 werd al vrij snel geschorst omdat de rechter eerst antwoord van de gemeente wilde hebben op de vraag of de daags vˇˇr de zitting ingediende nieuwe omgevingsvergunning in de plaats komt van de vergunning uit 2016 ˇf moest worden gezien als een wijzigingsvergunning (waarbij de eerdere vergunning in stand blijft). Op dit moment is nog onbekend wanneer de zitting wordt voortgezet.

Wijde Heisteeg 7 Links: Achtergevel nieuwbouw volgens omgevingsvergunning.
Rechts: Restauratievoorstel VVAB (tekening architect Marcel Heijmans)

In een schriftelijke reactie heeft de VVAB uitgelegd waarom de vereniging ernstige bezwaren heeft tegen het bouwplan. Hierin worden nieuwbouweisen gehanteerd om een beschermd monument ingrijpend te wijzigen. De verdiepingen, nu ongelijk in hoogte, worden in de plannen alle op 2,1 m gebracht. De beoogde sloop van de zeventiende-eeuwse achtergevel en de vervanging daarvan door nieuwbouw met Franse balkons hangt samen met de gewenste wijziging van de verdiepingshoogten. Bovendien is er sprake van een fysieke aantasting. Er worden nieuwe betonnen vloeren gemaakt waaraan de balken als versiering worden opgehangen. De verandering van de hoofddraagstructuur betekent een aantasting van de hiŰrarchie tussen de verdiepingen en de afleesbaarheid van de monumentale waarde.

Ten onrechte heeft de gemeente onzes inziens geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid af te wijken van het Bouwbesluit, bijvoorbeeld ten aanzien van de verdiepingshoogten, de draagkracht van de vloeren en de hechtkracht van het metselwerk van de achtergevel. Het is de vereniging een raadsel waarom de gemeente aan een dergelijk bouwplan meewerkt.

[Schriftelijke reactie aan de rechtbank] (PDF-bestand)

[Eerder bericht] (Binnenstad 276)


(WS, 24/4/2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.