MUPI's in de rechtbank

JCDecaux wil nog drie maanden bewegende beelden tonen

Donderdag 7 maart 2019 vond de zitting plaats van de rechtbank over het verzoek van JCDecaux voor een voorlopige voorziening inzake 28 digitale MUPI's in de Amsterdamse binnenstad. Na het besluit van de gemeente om deze vergunning in te trekken vroeg JCDecaux om een opschorting van dit besluit en zelfs een verlenging van de looptijd met drie maanden om nog langer profijt te hebben van de bewegende reclamebeelden.
Reclame-mupi op de Sint Antoniessluis bij de Jodenbreestraat
(bron: Wijkcentrum d'Oude Stadt)

Vanwege de grote groep belangstellenden werd door de voorzieningenrechter eerst een grotere zaal gezocht, voordat de zitting over de MUPI's kon beginnen. Behalve de eiser, JCDecaux, en de verweerder, de gemeente Amsterdam, was er een aantal belanghebbenden aanwezig, waaronder het Wijkcentrum d'Oude Stadt en de VVAB die destijds bezwaar hadden gemaakt tegen de vergunning.

De bezwaren waren als volgt. De Amsterdamse binnenstad is een beschermd stadsgezicht en sinds 2010 UNESCO-Werelderfgoed. Bewegende reclamebeelden op grote schermen in de openbare ruimte tasten het stadsgezicht aan. De praktijk laat zien dat dergelijke reclameobjecten per definitie op opzichtige en ongelukkige plaatsen worden neergezet, op de stoep, in zichtlijnen, etc. met de uitdrukkelijke bedoeling om op te vallen. De MUPI's geven bovendien een rommelig beeld, ook omdat er fietsen en scooters tegenaan worden gezet. Het wordt steeds drukker in de binnenstad. Bezwaarmakers willen de stoepen zoveel mogelijk vrij houden van objecten. Daar komt nog bij dat de bewegende reclames de verkeersonveiligheid vergroten doordat de verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers erdoor erg onoverzichtelijk wordt.

Bezwaarmakers hadden succes want de gemeente besloot de vergunning in te trekken. Daartegen heeft JCDecaux beroep aangetekend. Het Franse bedrijf vroeg de rechter een voorlopige voorziening toe te kennen om de MUPI's te laten staan in afwachting van nieuw beleid en dat kan nog wel drie maanden duren. De gemeente had immers aangegeven dat er nieuw beleid nodig is tegen de bewegende reclamebeelden. De VVAB betoogde in haar pleitnota dat de bewegende beelden ook al verboden zijn in het vigerende beleid. Ook ter sprake kwamen de aanbevelingen van de UNESCO en de in de gemeenteraad aangenomen motie tegen bewegende reclamebeelden.

JCDecaux onderbouwde haar verzoek voor een voorlopige voorziening door te stellen dat haar financiële belangen worden geschaad omdat er afspraken met adverteerders zijn gemaakt. Bovendien had zij een spoedeisend belang: de vernietiging van de vergunning betekent dat de MUPI's nu al moeten worden weggehaald. De VVAB reageerde daarop dat zij meer dan het Franse bedrijf een spoedeisend belang heeft. De negatieve gevolgen voor het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid, en woon- en leefklimaat blijven immers bestaan en moeten meteen stoppen. Bovendien heeft JCDecaux nu genoeg verdiend aan de illegale plaatsing van digitale MUPI's met bewegende reclamebeelden, nu al twee jaar lang.

UPDATE. De voorzieningenrechter besloot JCDecaux géén voorlopige voorziening toe te kennen. Het primaire besluit is echter weer hersteld. Dit betekent dat de MUPI's tot 15 juni 2019 mogen blijven staan. In een besluit op bezwaar besloot het stadsdeel echter de vergunningen te vernietigen.

Meer lezen:
[Geen MUPI met bewegende reclamebeelden in de binnenstad] (14 maart 2019)

[Uitspraak] (PDF-bestand)
[Pleitnota] (PDF-bestand)
[Besluit op bezwaar] (PDF-bestand)
[Bezwaarschrift] (PDF-bestand)


(WS, 26/3/2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.