Nieuwe ongein

VVAB protesteert tegen bierwaterfiets

De VVAB heeft vernomen dat Waternet binnenkort zal overgaan tot verlening van zes exploitatievergunningen voor zgn. amfibike's. Dit zijn bierfietsen die zowel als op de wal als in het water kunnen. En van de exploitanten van de alom gewraakte bierfiets op de wal heeft bij Waternet hiertoe een aanvraag ingediend en verzoekt nu als innovatief vervoersconcept om vergunningverlening.
Zo zou de Amfibike eruit kunnen zien. Tekening uit vergunningsaanvraag.

Op dringende verzoeken aan Waternet om de VVAB te informeren over de stand van zaken en/of informatie te verstrekken over deze vergunning, wordt niet gereageerd. Daarom heeft de VVAB op 1 september 2014 het College formeel in gebreke gesteld en laten weten juridische stappen te zullen gaan nemen om de komst van de amfibike tegen te houden.

Vorig jaar nog heeft het College ingestemd met de Nota Varen in Amsterdam waarin onder meer werd beoogd het water slimmer en beter te benutten en overlast terug te dringen. De eerder verleende vergunningen voor zogenaamde hottugs, de varende badkuipen met houtkachel, waar de VVAB reeds beroep tegen heeft aangetekend en nu deze op handen zijnde vergunning voor bierfietsen op het water, doen het ergste vrezen. Dit soort vaartuigen horen thuis in een pretpark en niet in een drukke binnenstad en al helemaal niet op het water.

[Beroep tegen de hottug] (andere kwestie)

[Ingebrekestelling] (PDF-bestand)


(DW, 2/9/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.