Verbod op vlaggen op grote schaal overtreden

Handhaving vlaggen op grachten gevraagd

De VVAB heeft in een handhavingsverzoek handhaving van het verbod op vlaggen op de grachten gevraagd. Uit een inventarisatie, gedaan door de VVAB, is gebleken dat er veel niet toegestane vlaggen op de grachten hangen. Het stadsgezicht wordt daardoor aangetast.
Foto's Karin Maas

Het stadsdeel neemt de verantwoordelijkheid serieus voor het centrum, waar "stedenbouwkundige structuur, bebouwing en publieke ruimten samen één van de mooiste, grootste en best bewaarde historische binnensteden van Europa vormen" (uit de welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam). De zorg voor de grachtengordel, op de Unesco Werelderfgoedlijst geplaatst vanwege de uitzonderlijke universele waarde als historisch stedelijk landschap, neemt daarin een aparte plaats in.
De reclameregels die door de deelraad zijn vastgesteld hebben als uitgangspunt de bescherming van het stadsgezicht en de architectuur die overal zichtbaar moet zijn, maar houden ook rekening met de economische functie van de binnenstad, waar de bedrijven zich wensen te profileren. Binnen dat uitgangspunt heeft het stadsdeelbestuur nadrukkelijk vlaggen als uitingsvorm van reclame nergens toegestaan, want "zij doen afbreuk aan de beoogde visuele kwaliteit van het beschermd stadsgezicht en de openbare ruimte." Voor het begrip reclame wordt uitgegaan van de definitie daarvoor in de APV. Objecten, dus ook vlaggen van welke aard dan ook, die een ondernemer aan de gevel bevestigt om aandacht te vestigen op diensten, goederen, activiteiten en doelstellingen, worden op grond van rechterlijke uitspraken beschouwd als handelsreclame. Ze zijn daarom niet toegestaan (in tegenstelling tot het incidenteel gebruik van de nationale of Amsterdamse vlag op feestdagen etc.).

De VVAB heeft echter geconstateerd dat het verbod op vlaggen op de grachten op grote schaal wordt overtreden. Aan de brief is een inventarisatie toegevoegd van 46 adressen met niet toegestane vlaggen (en een groot aantal afbeeldingen daarvan). De VVAB heeft het stadsdeelbestuur daarom gevraagd over te gaan tot handhaving van de reclamerichtlijnen, met name die voor vlaggen, om te beginnen in de grachtengordel, het kerngebied van het Unesco Werelderfgoed.

[Handhavingsverzoek] (PDF-bestand)


(WS, 1/10/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.