Reactie op artikel over MUPI's

Openbare ruimte is geen verdienmodel

In Het Parool van zaterdag mocht JCDecaux een twee pagina's grote advertorial over de MUPI's plaatsen, in de vorm van een kritiekloos interview door nota bene hoofdredacteur Ronald Ockhuysen. In de onderstaande reactie wordt daarop door de VVAB gereageerd.
Reclame-mupi op de Sint Antoniessluis bij de Jodenbreestraat
(bron: Wijkcentrum d'Oude Stadt)

In Het Parool van zaterdag werd in een artikel over JCDecaux de indruk gewekt dat het bedrijf door liefdadigheid wordt gedreven. Het reclamebedrijf is geen charitatieve instelling. In werkelijkheid wordt er veel geld verdiend aan het uitbaten van de openbare ruimte en dient de rest om dat te legitimeren.
Wat is de aanleiding voor deze advertorial? De tijdelijke vergunningen voor een aantal LED-schermen zijn verlopen en van enkele andere zullen die eind deze maand verlopen. De gemeente heeft deze vergunningen niet verlengd maar zelfs ingetrokken na een bezwaar van ondermeer de VVAB. Het bedrijf is nu zo brutaal om een verlenging van deze vernietigde vergunningen te vragen voor 8 jaar en 11 maanden. De gemeente moet daar nu een besluit op nemen en de beslistermijn is onlangs verlengd. Met andere woorden: de MUPI's staan er illegaal en als het aan JCDecaux ligt blijft nog even zo. In tegenstelling tot wat je zou verwachten is de locatie van geen enkel LED-scherm beoordeeld op ruimtelijke inpasbaarheid. Dat zal nu alsnog moeten gebeuren.
Opmerkelijk is dat de woordvoerder van het bedrijf beweert dat ze 'behoedzaam' omgaat met het Unesco Werelderfgoed en dat er goed wordt 'geluisterd' naar de Amsterdammers. De werkelijkheid is dat wij niets van een terughoudendheid ten aanzien van het stadsgezicht hebben gemerkt.
Integendeel: de reclamezuilen staan per definitie in de weg, waardoor het niet alleen hinderlijke obstakels zijn voor voetgangers, maar ook nog eens het beschermd stadsgezicht aantasten. Dat de LED-schermen niet passend zijn in het Unesco Werelderfgoed is niet alleen wat wij vinden, maar ook de Unesco zélf. Bij de aanwijzing in 2010 heeft het werelderfgoedcomité Amsterdam opgedragen maatregelen te nemen 'to eradicate aggressive advertising hoardings and video screens'.
Het bedrijf zegt een partner van de gemeente te zijn. Mooie partner die de gemeente chanteert door te stellen dat het straatmeubilair, waar de stad wel profijt van heeft, door de maatregelen tegen de LED-schermen 'onder druk (komt) te staan'. Je zou van een verantwoordelijke partij als JCDecaux verwachten dat ze met een acceptabele oplossing komt, die voor alle partijen acceptabel is. Het is bij dit bedrijf kennelijk alles of niets.

Rogier Noyon en Walther Schoonenberg, namens de VVAB

[Vorige bericht]

[Brief] (PDF-bestand, 154.9 KB)


(WS, 27/6/2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Is het nog mogelijk voor een gewone burger om hier bezwaar tegen te maken en zo ja, hoe doe ik dat?
Ik word gek van die bewegende beelden die ik vanuit mijn huiskamer constant moet zien

 Sheila Briedé-Roqué 29/6/2019 15:57:24

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.