Alternatief plan voor kademuurherstel spaart bomen

De VVAB heeft in een brief aan het gemeentebestuur een alternatief plan voor kademuurherstel aangeboden. In de Methode De Beaufort wordt de fundering van de kademuur hersteld zonder de kademuur zelf te slopen. Daardoor is het mogelijk de bomen te behouden.
Afb. 1 (links). In de Methode De Beaufort blijft de oude constructie bestaan maar wordt verstevigd. Afb. 2 (rechts). De methode maakt het mogelijk de bomen te sparen.

Het baart de VVAB zorgen dat door de kademuurvernieuwingen circa duizend beeldbepalende en monumentale bomen niet kunnen worden behouden. Bovendien levert de vervanging van oude door nieuwe kademuren risico's met zich mee voor het aanzien van het beschermd stadsgezicht. De oude destructieve methode, waarbij de oude historische constructie op houten palen geheel wordt gesloopt, is een sloop/nieuwbouw-benadering die volgens de VVAB in een monumentale binnenstad als Amsterdam eigenlijk helemaal niet zo voor de hand ligt. Monumenteneigenaren die hun fundering moeten herstellen mogen ook niet zomaar alles vervangen door nieuwbouw. In de monumentenzorg is het gebruikelijk om bij het maken van een nieuwe constructie de oude te handhaven. Er worden dan nieuwe palen geschroefd die het draagvermogen van de oude palen overnemen. Zoiets is ook denkbaar bij kademuren.

Restauratieconstructeur Ernst de Beaufort heeft op verzoek van de VVAB een methode ontwikkeld die zowel de oude kademuren als de bomen spaart. In deze methode wordt de straat direct achter de kademuur ontgraven tot grondwaterpeil. Vervolgens worden daar palen en een betonnen funderingsplaat aangebracht (zie afb. 1). Indien er veel ruimte is tussen grachtenpeil en kadepeil kan deze worden benut voor bepaalde voorzieningen, zoals koude-warmte-opslag, huisvuilcontainers, etc. Deze methode vervangt niet de oude constructie maar verstevigt deze en houdt rekening met de aanwezigheid van monumentale bomen (zie afb. 2). De Methode De Beaufort is volgens de VVAB meer in overeenstemming met de monumentale architectuur en de status van de monumentale binnenstad als beschermd stadsgezicht.

Deze methode is ook goedkoper dan de destructieve bouwkuip-methodes waarvoor damwanden nodig zijn en alles wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe betonnen constructie. Toepassing van de Methode De Beaufort levert bovendien minder verzakkingsrisico's op en de gemeente hoeft dan geen funderingsherstel meer af te dwingen van particuliere monumenteneigenaren. Wel wordt erkend dat de Methode De Beaufort mogelijk niet overal toepasbaar is.

[Brief aan het College] (PDF-bestand, 1.4 MB)

Zie ook dit artikel in Het Parool:
[Expert: Kades kunnen ook hersteld zonder ze te slopen] (3 december 2020)


(WS, 24/11/2020)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Ik vind het volkomen terecht de kademuren te redden via deze methode.
Niet alleen goedkoper en tijdsbesparend, waardoor minder overlast aan bezoekers en bewoners, maar tevens omdat de monumentale kademuren op die manier bewaard worden !
- lees enkele jaren geleden reeds mijn vraag naar het hoofd ..
[Meer lezen]

 Nick Stibbe 21/12/2020 15:13:00

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.