Reuzenrad in het Oosterdok gaat definitief niet door

Het reuzenrad in het Oosterdok, waar rond de jaarwisseling veel ophef over was nadat er door Waternet een watervergunning was verleend, gaat definitief niet door. Uit de beantwoording van raadsvragen blijkt dat er geen omgevingsvergunning wordt verleend.
Artist's impression bij de aanvraag voor een watervergunning, d.d. 29 december 2020.

Op 8 december 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning. Al op 24 december werd de vergunning verleend door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Spoedig bleek uit uitspraken van stadsdeelbestuurders dat er ook een (gewone) omgevingsvergunning nodig was en dat de afweging daarvoor door het gemeentebestuur nog niet was gemaakt. Er werden door de SP-raadsfractie raadsvragen gesteld.

De reclamefolder van de aanvrager, 'licensed to thrill', sprak over een 38 meter hoog reuzenrad met 24 gondels voor telkens 6 personen, uitgerust met de meest geavanceerde multi-kleuren verlichting en moderne LED schermen. In totaal zouden er 15.000 LED-lampen en 10.000 smart LED-lampen op zitten. Een soort verlichte kerstboom dus, een kermisattractie waar veel publiek op af zal komen.

In de antwoorden op schriftelijke raadsvragen van 5 maart staat deze cruciale passage:
"Er is geen sprake van een aanvraag omgevingsvergunning. Met de initiatiefnemer is besproken dat een eventuele aanvraag omgevingsvergunning wordt afgewezen omdat het bouwen van het reuzenrad in strijd is met het vigerende ter plaatse geldende bestemmingsplan. De rol van het Waterschap is dat advies is gevraagd omdat een deel van de werkzaamheden ook onder de werkingssfeer van de Waterwet vallen en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) hiervoor het bevoegd gezag is. Het Waterschap heeft al wel een Waterwetvergunning verleend. Door de publicatie van de Waterwetvergunning op 16 december 2020 is de indruk gewekt dat een omgevingsvergunning is verstrekt voor het bouwen van het reuzenrad. Dat is niet het geval."
Kortom, er wordt nu gesuggereerd dat het eigenlijk nooit de bedoeling was om het reuzenrad te vergunnen. Het belangrijkste is echter dat een eventuele aanvraag zal worden afgewezen, wegens strijdigheid met het bestemmingsplan. Het reuzenrad in het Oosterdok gaat niet door.

[Antwoorden op raadsvragen] (5 maart 2021) (PDF-bestand, 179.5 KB)

[Eerder bericht]


(WS, 10/3/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.