Hef de Bloemenmarkt op het Singel maar op!

De VVAB heeft in een zienswijze voorgesteld om de Bloemenmarkt op het Singel op te heffen. De vereniging ziet geen toekomst meer voor deze markt. De vereniging pleit ervoor de ondernemers uit te kopen en de gracht te herstellen.
Bloemenmarkt op het Singel vroeger en nu (merk de Munttoren op)

De gemeente Amsterdam is voornemens van de Bloemenmarkt op het Singel weer een plek te maken waar ook Amsterdammers graag komen en heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe bewoners over de markt denken. De VVAB heeft inmiddels via de media kennis genomen van de uitkomst van de enquete die niet verraste. Doordat er vrijwel alleen nog artikelen voor toeristen worden verkocht, is de huidige Bloemenmarkt niet meer aantrekkelijk voor Amsterdammers. De bewoners van de binnenstad kopen hun planten en bloemen op de weekmarkten op het Amstelveld of de Noordermarkt, markten die het karakter en de sfeer van de voormalige Bloemenmarkt hebben behouden. Men komt hier niet alleen om bloemen en planten te kopen, maar ook voor een praatje met mensen die je kent. Wanneer er geen kans meer is op toevallige ontmoetingen - een kenmerk van het stedelijke leven - , is de ontmoetingsplaats dood. Bij de Bloemenmarkt op het Singel is dit helaas al jaren het geval.

Bloemen- en plantenmarkt op het Amstelveld (foto Walther Schoonenberg)

Het ligt dus voor de hand, schrijft de vereniging, maatregelen te nemen die van de Bloemenmarkt weer een echte bloemenmarkt maken zonder toeristische artikelen. Dit is echter al eerder geprobeerd en volgens de vereniging een gepasseerd station. Het is vermoedelijk niet meer rendabel om een dagmarkt voor bloemen en planten te houden. Het Amstelveld en de Noordermarkt hebben die functie overgenomen. Bovendien is de ambulante handel van de Bloemenmarkt, die ooit op boten werd gehouden, thans verworden tot een permanente manifestatie van armoedige opstallen, die het beschermd stadsgezicht ernstig schaden. Er is nauwelijks nog zicht op het water en vanaf de overzijde rijst een muur van treurige lelijkheid op. Het is pijnlijk om te zien hoe de openbare ruimte is geprivatiseerd doordat deze in erfpacht werd uitgegeven, zeker wanneer we dat met het beeld van vroeger vergelijken. Aangezien de vorige poging is mislukt heeft de VVAB niet de illusie dat een ingreep, van welke aard ook, de Bloemenmarkt weer aantrekkelijk maakt en tegelijkertijd het stadsgezicht in haar oude glorie herstelt. De vereniging is er niet voor op deze gevoelige locatie een bouwproject vol risico's te beginnen. Op het internet circuleren al schokkende impressies. In het ontwerp-Beleidskader horeca en terrassen wordt voorgesteld om horeca toe te staan bij kiosken. Is dat wat we straks op de Bloemenmarkt gaan krijgen?

Dat brengt ons op het onderwerp van de druk op de binnenstad. De balans is door de drukte en massatoerisme al doorgeslagen en het 'oude normaal' dat in feite niet normaal was, mag niet terugkeren. Dat pleit ervoor magneten uit de binnenstad weg te halen. Het zou daarom van kracht getuigen als de stad besluit nu eens een stap terug te zetten. Markten komen en gaan. Ook de Bloemenmarkt was hier niet altijd. De VVAB pleit er daarom voor de Bloemenmarkt geheel op te heffen en de gracht weer als een gewone gracht in te richten, met grote, mooie bomen en zicht op het water, zodat ook de Munttoren weer goed zichtbaar wordt en het oude fraaie stadsgezicht terugkeert. Als toeristenwinkels in het stadshart kunnen worden uitgekocht, waarom hier dan niet? Koop de ondernemers uit, zegt de vereniging. Laat ze desnoods een toeristenattractie beginnen elders in de stad.

Meer lezen:
[Zienswijze] (PDF-bestand, 4.2 MB)


(WS, 17/3/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 3 reacties op dit artikel.

Ga eerst handhaven/opschonen en wat daarvan overblijft misschien uitkopen.
Er mogen bollen en bloemen worden verkocht; geen toeristische prullaria.
En het is ook geen horeca-terras.
Wie zijn de eigenaren van de 'bloemenboten' ? Wat staat er in de voorwaarden van hun ligplaatsvergunning ?
Hoe he..
[Meer lezen]

 Jan Fraijman 14/4/2022 16:21:28

De bloemenkwekers kunnen evt. opnieuw met schepen de bloemen afzetten aan de stedelingen

 L.W.P. Evers 14/4/2022 15:40:51

Zo ongelofelijk mee eens!
Heb ook al verscheidene malen gereageerd naar de gemeente toe met hetzelfde voorstel
Uitkopen en opheffen

Overigens net zoals met de betonnende woonarken zou moeten gebeuren!

 Ide 14/4/2022 13:49:01

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.