Webdossier Energiecrisis en Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een webdossier Energiecrisis en Erfgoed ontwikkeld om monumenteneigenaren te helpen de winter door te komen. Belangrijke informatie voor eigenaren en bewoners van woonhuismonumenten, die vaak slecht geïsoleerd zijn.
Isoleren met voorzetramen (foto RCE)

De energieprijzen rijzen de pan uit. Dat treft musea, kerken, kastelen, buitenplaatsen, maar ook woonhuismonumenten. Veel eigenaren hebben zorgen over hoe ze de komende winter doorkomen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), wil haar kennis en ervaring inzetten om te helpen het energieverbruik te verlagen. In dat kader heeft zij het webdossier Energiecrisis en Erfgoed ontwikkeld.

Op de betreffende pagina's op de website van de RCE staan korte termijntips om het energieverbruik terug te schroeven en om eigenaren en beheerders te informeren over de invloed op het erfgoed van binnenklimaat-maatregelen.
"Bekend zijn tochtprofielen, dikke gordijnen sluiten, alleen ruimtes verwarmen waarin je verblijft en de verwarming lager zetten. Ook lokaal bijverwarmen door bijvoorbeeld een infraroodpaneel is een tijdelijke oplossing", verklaart de dienst. "Vanuit erfgoedbeheer bezien is niet alles overal mogelijk, maar onze specialisten zijn heel goed in staat te duiden wat er wel kan in musea, kerken, kastelen en andere monumenten".

De Rijksdienst wijst erop, dat de meeste verduurzamingsmaatregelen bij monumenten vergunningplichtig zijn. Er verandert immers iets aan het gebouw. Een omgevingsvergunning moet worden ingediend bij de gemeente; die beoordeelt het plan en verleent de vergunning. Uitgangspunt is dat verduurzaming en behoud van cultuurhistorische waarde samengaan en dat geen risico's als vochtophopingen ontstaan; dat is ook in het belang van de eigenaar. Door de huidige energiecrisis zullen eigenaren en beheerders van monumenten en erfgoed volgens de RCE naar verwachting massaal kiezen voor verduurzaming en daardoor bij gemeenten aankloppen.
"De ervaring leert dat woningeigenaren vooral in de planfase geholpen zijn met goede adviezen. Wat mag wel en wat mag niet? Waar moet je aan denken als je gaat isoleren? En waar kun je alle benodigde informatie vinden zonder dat je overspoeld raakt? Informatieverstrekking is ontzettend belangrijk. Zo kunnen gemeenten ervoor zorgen dat woningeigenaren de juiste keuzes maken en de stap naar verduurzaming kunnen én durven zetten", aldus de RCE, die haar rol als 'kennisleverancier' wil benadrukken.

[Webdossier Energiecrisis en erfgoed]


(WS, 12/10/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.