Rob Labadie is de nieuwe voorzitter van de VVAB

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) op zaterdag 20 april 2024 in de Wittenberg op de Nieuwe Keizersgracht is een nieuwe voorzitter gekozen.
Govert Janssen geeft de voorzittershamer aan Rob Labadie.

Op de goed bezochte ALV werd de voorzittershamer overgedragen van Govert Janssen op Rob Labadie. Govert is één statutaire periode van drie jaar voorzitter geweest. Helaas moest hij om gezondheidsredenen eerder dan de bedoeling was zijn voorzitterschap beëindigen. Na de voorzitterswisseling werd Govert bedankt voor zijn inzet voor Amsterdam en de VVAB in het bijzonder. Overigens blijft Govert bestuurslid.

Rob Labadie (1952) is sinds 2009 lid van de VVAB. Als bewoner van een monument in de binnenstad voelt hij zich betrokken bij ons historische erfgoed. Hij studeerde geschiedenis en heeft een specifieke belangstelling voor historische interieurs en het beschermde stadsgezicht.

Zijn beroepsleven speelde zich af in de financiële wereld op het terrein van beleggingen, effecten en vermogensbeheer. Als directielid en toezichthouder bouwde hij in die omgeving binnen diverse gremia bestuurservaring op. Daarnaast was hij, vaak als penningmeester of voorzitter, vrijwillig-bestuurder van diverse non-profitorganisaties, onder meer van de Alumnivereniging van de UVA, Stichting Sanquin, Stichting Welzijnswerk Amstelveen, de Stichting Historische Verzameling van het Rode Kruis en de Stichting Hollands Porselein. Ook zat hij in de Ledenraad van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Hij beschikt over een breed netwerk.

Rob Labadie is bekend met het gedachtengoed van Geurt Brinkgreve en onderschrijft het huidige beleid van de VVAB, zoals beschreven in het beleidsplan - inclusief de soms lastige functie van de vereniging als 'luis in de pels'. Zijn visie op het voorzitterschap omschrijft hij als volgt: 'de organisatie is leidend en het bestuur is primair faciliterend aan de professionals van het bureau en de vrijwilligers'.


(WS, 20/4/2024)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Bedankt Govert en gefeliciteerd Rob!

 A.J. van der Plaats 22/5/2024 12:04:51

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.