Bierfiets wordt verboden per 1 januari 2017

De raadscommissie besprak op 9 juni 2016 het voorstel van het College van B & W om de groepsfiets (lees: bierfiets) volgend jaar te verbieden. In het voorgenomen besluit wordt geregeld dat de burgemeester een gebied kan aanwijzen waar de groepsfiets is verboden. Dat zal pas gebeuren per 1 januari 2017.

In de brief geeft het College aan dat overlast "inherent is aan het gebruik van de bierfiets in de Amsterdamse binnenstad. Denk hierbij aan verkeersoverlast, opstoppingen en stemgeluid in groepsverband." Intensieve handhaving en gesprekken met de exploitanten hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom heeft het College een voorstel gedaan om een bepaling op te nemen in de Algemene Politie Verordening (APV) op basis waarvan de burgemeester de mogelijkheid heeft om gebieden aan te wijzen waar de bierfiets niet meer mag komen. De burgemeester zal zich hierin laten adviseren door de stadsdelen Centrum en Zuid. "Er zal", lezen we, "terughoudend worden omgegaan met het aan te wijzen gebied, waarbij vooral gekeken wordt naar routes waar de bierfietsexploitatie zich nu concentreert en waar de overlast zich het sterkst manifesteert." De VVAB gaat er van uit dat de bierfiets in het gehele stadsdeel Centrum zal worden verboden, evenals delen van stadsdeel Zuid. Deze zomer gaat het verbod helaas nog niet in.

Met dit besluit komt het College tegemoet aan de wensen van de duizenden Amsterdammers die hebben aangegeven dat er voor de bierfiets geen plaats is in de Amsterdamse binnenstad. Op initiatief van de VVAB werd op 10 april 2015 een actiesite tegen de bierfiets geopend. Met dit initiatief bood de VVAB de bewoners een mogelijkheid zich over de bierfiets uit te spreken. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. Op 18 juni 2015 werden zesduizend handtekeningen aangeboden aan de burgemeester.

Meer lezen:
[Raadscommissie Algemene Zaken] (9 juni 2016) (zie agendapunt 22)
[Petitie tegen bierfiets aangeboden] (10 juni 2015)


(WS, 13/6/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.