Oproep: zelf geluid meten tijdens de Europride

De burgemeester wil de bewoners betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid, een uitnodiging waar we als VVAB graag op ingaan. Om te beginnen willen we onze actie 'zelf geluid meten' nieuw leven inblazen door daar tijdens de Europride van 23 juli t/m 7 augustus weer mee aan de slag te gaan.

De vereniging roept u bij deze op om mee te doen en heeft een voorlichtingsavond belegd op:

Maandagavond 1 augustus 20.00 uur in het gebouw van d'Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55.

U krijgt dan technische instructie over het gebruik van de smartphone en we zullen dan ook afspreken wie waar gaat meten. De avond is mede toegankelijk voor niet-VVAB-leden, zo zal het Wijkcentrum een aantal bewoners uitnodigen waarvan bekend is dat ze belangstelling hebben voor dit onderwerp. Als VVAB zullen we de verzamelde gegevens na afloop van de Europride aan de gemeente aanbieden en daarbij ook aangeven welke decibelwaarden volgens ons maximaal vergund zouden mogen worden.

Als u mee wilt doen wordt u verzocht zich tijdig aan te melden op het volgende mailadres van Egbert Boeker: vvabnois@xs4all.nl, met vermelding van uw naam, postadres en mailadres. En wilt u dan ook aangeven of u op 1 augustus wel of niet aanwezig zult zijn?

Als u zelf geen smartphone heeft maar wel graag wilt dat het Europride-geluid in en om uw huis wordt gemeten door een mede-VVAB-lid, kunt u dat op hetzelfde mailadres kenbaar maken; we zullen dan zorgen dat er iemand langskomt die bij u het geluid meet.

Verder maken we u attent op de nieuwe, uitgebreide instructie voor het zelf meten die op de VVAB-site is verschenen. Daarop is duidelijk aangegeven hoe men metingen kan verrichten met diverse types smartphones en hoe men de meetresultaten moet opsturen.

Gezien het grote belang van de geluidsproblematiek hopen we op veel aanmeldingen.

Lees ook onze handleiding:
[Zelf evenementengeluid meten!]


(WS, 17/7/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.