Bezwaren tegen bouwplan Heineken Hoek

De VVAB heeft met een zienswijze gereageerd op het bouwplan voor de Heineken Hoek, Leidsplein hoek Kleine-Gartmanplantsoen. In deze zienswijze formuleert de vereniging haar bezwaren tegen het bouwplan.

De Caransagroep wil op deze locatie graag een groot hotel realiseren, in afwijking van het bestemmingsplan dat geen hotel toestaat op deze locatie. Ook de enorme bouwhoogte betekent dat van het bestemmingsplan wordt afgeweken: de bouwhoogte wordt 10 meter overschreden, toegestaan door de gemeente die zelf een enveloppe heeft aangegeven in afwijking van het bestemmingsplan.

Artist impression van het ontwerp voor de Heinekenhoek (MVSA-architecten)

In de zienswijze stelt de VVAB dat het beoogde bouwplan niet past binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan en dat er geen overtuigende en dwingende redenen zijn daarvan af te wijken.
Het grootste bezwaar betreft de hotelfunctie die de reeds aanwezige disbalans van de binnenstad verder zal vergroten. Nog meer toeristen en bezoekers, nog meer drukte. De hotelstop dient, meent de VVAB, stand te houden, niet omdat de vereniging tegen hotels op zich zou zijn, maar omdat het algemeen belang van een goede balans dient te prevaleren boven een particulier belang om hotelkamers te bouwen: de hotelstop dient immers om de balans in de binnenstad in stand te houden.
De VVAB heeft echter ook bezwaar tegen het bouwplan zelf, in het bijzonder de enorme omvang van het gebouw. De bouwhoogte in combinatie met de steile kap doet naar het oordeel van de vereniging sterk afbreuk aan het beschermd stadsgezicht. Daarmee voldoet het bouwplan niet aan de vereiste van een goede ruimtelijke ordening en is het ook niet mogelijk van het bestemmingsplan af te wijken. De VVAB verzoekt het stadsdeel niet mee te werken aan dit bouwplan en de aanvraag af te wijzen.

Het stadsdeel zal - na de tervisie legging die op 20 juli eindigde - een besluit nemen, indachtig de ingebrachte zienswijzen. Daarna bestaat de mogelijkheid open voor een formeel bezwaar.

N.B. Een ontwerpvergunning voor een projectafwijking voor de Heineken Hoek, Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 en Leidseplein 19 lag vanaf 8 juni voor een termijn van zes weken ter visie: [Bekendmaking]

[Zienswijze] (PDF-bestand, 15 juli 2016)

Lees ook:
[Bouwplan Heineken Hoek ter visie] (30 juni 2016)
[De hotelstop en andere sprookjes] (Binnenstad 276)

De ontwerpvergunning inclusief de achterliggende stukken kunt u hier downloaden:
[Ontwerpbesluit] (ZIP-bestand, 37 MB)
[Ruimtelijke onderbouwing] (PDF-bestand)
[Bouwplan] (PDF-bestand, MVSA-architecten)


(WS, 25/7/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Tien meter van de bouwhoogte afhalen.

 Hans van der Linden 4/9/2016 21:50:42

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.