VVAB wil geen verruiming van winkeltijden

In een schriftelijke inspraakreactie heeft de VVAB laten weten ernstige bezwaren te hebben tegen het voorstel van het College om de winkeltijden te verruimen. De VVAB adviseert het College maatregelen te nemen om het gevarieerde winkelaanbod in stand te houden en de diversiteit waar nodig te herstellen, bijvoorbeeld door branchering. In een dergelijk streven past het niet de winkeltijden te verruimen omdat dit niet meer diversiteit maar verschraling betekent.
Amsterdam als toeristische trekpleister. (foto: Wim Ruigrok)

In de oude verordening voor de winkeltijden was geregeld dat een winkel van 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds geopend mag zijn, terwijl openstelling buiten deze winkeltijden, dus 's nachts, incidenteel mogelijk is door een ontheffing aan te vragen. In de nieuwe verordening is het voldoende een melding te maken en komt er ruimte voor 'experimenten'. Zo komt er een tweejarige proef waarbij de winkelsluitingstijden volledig los worden gelaten.

De VVAB vindt het vrijgeven van de winkeltijden een buitengewoon slecht idee. Verruiming van de winkeltijden is niet in het belang van kleine winkeliers - voorzover nog aanwezig -, maar vooral van het grootwinkelbedrijf en ook van winkels waaraan bewoners weinig hebben, zoals souvenirwinkels en ijswinkels.

De VVAB kan niet anders dan tot de conclusie komen dat deze maatregel slechts bedoeld lijkt te zijn om het toeristisch karakter van de Amsterdamse binnenstad te versterken, bijvoorbeeld door de komst van vele nachtzaken waar toeristen de hele nacht door kunnen winkelen en feesten met overlast voor bewoners tot gevolg. Daarmee draagt dit beleidsvoornemen ook niet bij tot een herstel van de balans tussen wonen, werken en verblijven. Integendeel, de nadruk die het bestuur legt op het belang van het ondernemen zonder daarbij ook het belang van de bewoners te betrekken, zal de balans niet herstellen, maar verder onder druk zetten en bijdragen aan de al volop uit de hand lopende 'pretparkisering' van de binnenstad.

De maatregel loopt daarmee achter de feiten aan, nu ook de burgemeester heeft erkend dat verschillende ingrijpende maatregelen nodig zijn om de balans in de binnenstad te behouden en te herstellen.

[Inspraakreactie] (PDF-bestand)


(WS, 11/11/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.