Gemeente gaat digitale reclamezuilen met bewegende beelden plaatsen

De gemeente wil digitale reclamezuilen in de stad plaatsen. Dat zijn mupi's met bewegende reclamebeelden. Er zijn al enkele in de stad geplaatst, vooruitlopend op de raadsbehandeling. Als het aan de gemeente ligt komt de stad vol te staan met dergelijke schreeuwerige reclameuitingen. De gemeente wil een dergelijke reclamezuil zelfs plaatsen op de Dam. Het nieuwe beleidskader Buitenreclame was woensdag in de gemeenteraad. Een motie tegen de bewegende reclame werd niet aangenomen.
Reclame-mupi op de Sint Antoniessluis bij de Jodenbreestraat
(bron: Reclamewerkgroep Wijkcentrum d'Oude Stadt)

De VVAB heeft schriftelijk gereageerd op het concept-stedelijk kader buitenreclame. In deze inspraakreactie oefent de VVAB scherpe kritiek uit op het beleidsvoornemen het stringente reclamebeleid van vorige gemeentebesturen los te laten. Als het aan het huidige gemeentebestuur ligt komt de binnenstad vol te staan met zuilen die met schreeuwerige bewegende lichtbeelden een flinke belasting betekenen voor het beschermd stadsgezicht. Ook komen er reclames aan lantaarnpalen.

Onthulling van een reclame-mupi op het Damrak.

Voorbeelden daarvan zijn inmiddels al te zien in de stad. Zo staat er een reclame-mupi op het Damrak. Op dit ogenblik is bewegende reclame nog niet toegestaan. Ook zijn er al reclames bevestigd aan lantaarnpalen, zoals aan een lantaarnpaal in de Westerstraat bij de Prinsengracht. Deze pilots lopen vooruit op de raadsbehandeling en vaststelling van het nieuwe beleidskader buitenreclame!

Het huidige reclamebeleid is erop gericht reclamewildgroei in het publieke domein te voorkomen om de kwaliteit van de openbare ruimte in stand te houden. Het gaat hier, vindt de VVAB, om een klassieke overheidstaak waar iedereen, uiteindelijk ook ondernemers, bij gebaat is. Dat wordt nu afgedaan als een 'anti-reclamebeleid', alsof er geen publiek belang bestaat om de reclameuitingen in de openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken. Wat geldt dan als criterium wat wel en wat niet toelaatbaar is? In het concept-beleidskader staat dat "buitenreclame mag, zolang de voetpaden maar vrij blijven". Voor de binnenstad, immers een beschermd stadsgezicht, gelden slechts "enige beperkingen". De VVAB schrijft in haar inspraakreactie dat het nieuwe beleidskader de stad als verdienmachine moet legitimeren, louter in het belang van reclame-exploitanten. "Kennelijk staan vooral de financiële mogelijkheden van het uitbaten van de stad voorop, ten koste van de kwaliteit van de openbare ruimte."

De VVAB had de raadsleden opgeroepen te voorkomen dat onze stad "één grote verkoop-etalage" wordt, "een flipperkast vol bewegende beelden". Dit heeft niet mogen baten. De coalitie bestaande uit VVD, D66 en SP heeft als blok gestemd tegen een motie van GroenLinks om geen bewegende reclame toe te staan, waardoor deze werd verworpen.

De VVAB heeft een verzoek tot handhaving gedaan tegen twee al op het Spui geplaatste reclamezuilen.

Meer lezen:
[Inspraakreactie VVAB] (PDF-bestand, 17 juli 2016)
[Handhavingsverzoek Spui] (PDF-bestand, 23 december 2016)

[Inspraak buitenreclame] (website van de gemeente)
[Kennisgeving] (voor een reclame-mupi op de Dam, 20 oktober 2016)


(WS, 22/12/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

de reclamebeeldschermen zijn een aanslag op het welzijn van wie op straat is. de bewegende beelden trekken onevenredig veel aandacht.

 L.W.P.M. Evers 18/12/2016 18:19:20

'op dit moment zijn bewegende reclames niet toegestaan'. Mijn eigen waarneming en het filmpjes op deze pagina tonen al aan dat men zich hier niet aan houdt. Uiterst storend en gevaarlijk voor het verkeer. Ik ben benieuwd wat VVN hiervan vindt.

 Arjan Welles 18/12/2016 15:56:30

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.