Inspraakreactie van de VVAB

Kritiek op hoogbouwplannen Zeeburgereiland

In een inspraakreactie op het concept-stedenbouwkundig plan voor het Zeeburgereiland oefent de VVAB scherpe kritiek uit op het plan. De beoogde nieuwbouw ligt in het hart van de hoofdgroenstructuur aan beide zijden van het IJ. Het megalomane plan bestaat uit 28 woontorens in hoogte variërend van 40 tot 143 m met een gemiddelde hoogte van 60 m.
Artist impression van het beoogde Manhattan aan het IJ op het Zeeburgereiland

De zgn. Sluisbuurt moet 5.500 nieuwe woningen opleveren in een hoge dichtheid en met massale hoogbouw. De woontorens zullen in de verre omtrek te zien zijn, bijvoorbeeld vanuit Waterland. De visuele impact is groot. Ook worden er zichtlijnen dichtgezet vanuit het kerngebied van het Unesco-Werelderfgoed. Het plan is on-Amsterdams en tast de bestaande kwaliteit van de stad en haar omgeving ernstig aan.

Wat de VVAB steekt is dat de plannen in strijd zijn met de Hoogbouwvisie in de Structuurvisie 2040, een democratisch vastgesteld beleidsdocument waarin wordt aangegeven wat wel en niet mogelijk is. De stad niet op slot, maar ook niet kapot gemaakt. Richting geven aan ontwikkelingen. Het plan is in strijd met deze Structuurvisie, omdat het geplande Manhattan aan het IJ middenin de hoofdgroenstructuur ligt. Bovendien valt het grootste deel van de buurt in de zone waar hoogbouw van maximaal 60 m mogelijk is. Een klein deel ligt in een zone waar een enkel hoogbouwaccent mogelijk was, maar een hele wijk met woontorens is geen accent meer te noemen.

Men redeneert vanuit het axioma dat verdichting hoogbouw impliceert, wat door deskundigen als de architecten Rudy Uytenhaak en Sjoerd Soeters wordt bestreden. De dichtheid die in de plannen voor de Sluisbuurt wordt voorgesteld is ook te bereiken met een bebouwing met veel geringere hoogte en slechts hier en daar hoogbouw niet hoger dan 50 m, zoals onlangs bijvoorbeeld gerealiseerd in het project Holland Park te Diemen. Dit project is bovendien tegen buitengewoon gunstige meterprijzen gerealiseerd. Superhoogbouw is geenszins een vereiste om tot een hoge stedelijke dichtheid te komen. Volgens het stedenbouwkundige plan zal de hoogbouw garant staan voor een 'indrukwekkende skyline' aan de oever van het waterfront. Ook de Hoogte Effect Rapportage bevat veel van dergelijke teksten. Dat wekt de indruk dat de dichtheid als excuus wordt gebruikt voor deze on-Amsterdamse hoogbouw.

Tabel uit de inspraakreactie van de VVAB waarin wordt aangetoond dat dezelfde dichtheden ook zijn te bereiken zonder superhoogbouw. De Sluisbuurt wordt vergeleken met het Westerdokseiland en met Holland Park in Diemen.

Bovendien acht de VVAB het plan geen goede volkshuisvesting. De hoge woontorens veroorzaken om verschillende redenen een segregatie in de stad: de 'happy few' in de torens, de minder rijken in de lagere gebouwen rondom; de rijken rondom uitzicht, de minder rijken in de schaduw en de wind. Het plan negeert het stedenbouwkundig onderzoek, dat ruim voorhanden is, waarin de negatieve effecten van dit soort plannen worden beschreven.

Opmerkelijk is dat de gebouwen op deze locatie vanwege de aanvliegroute van Schiphol niet hoger mogen zijn dan 80 meter. Er zal voor dit plan een ontheffing moeten worden gevraagd. Ook zal de Unesco moeten worden geïnformeerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat diverse belanghebbenden de juridische middelen van bezwaar en beroep zullen inzetten. Ook andere organisaties hebben gereageerd.

Meer lezen:
[Zienswijze VVAB] (PDF-bestand)
[Hoogte Effect Rapportage] (PDF-bestand)
[Advies van R&D en M&A] (PDF-bestand)
[Zienswijze Stadsdeel Centrum] (PDF-bestand)
[Zienswijze St. Monumenten Noord] (PDF-bestand)
[Zienswijze Dorpenraad Noord] (PDF-bestand)
[Zienswijze Amstelodamum] (PDF-bestand)
[Zienswijze Pro-West] (PDF-bestand)

[Informatie van de gemeente] (waaronder stedenbouwkundig plan)


(WS, 23/12/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Waar eens de rietvelden stonden is nu een hoogbouwprojekt op het Zeeburgereiland bedacht.
Architecten; het is een fantasieloos geheel, wat niets zal toevoegen aan de allure van de stad en wat al op vele plaatsen in de wereld te zien valt.
Het unieke van Amsterdam wordt dus niet benadrukt. Maak ..
[Meer lezen]

 Kevin Polder 23/3/2017 16:43:40

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.