Aanvraag monumentenplaatsing voor complex Marnixstraat 291-295

De VVAB onderneemt, krachtens haar statutaire doelstelling, activiteiten gericht op behoud en herstel van de historische bebouwing en het stedenbouwkundig karakter van Amsterdam. Indachtig deze doelstelling heeft de VVAB aan het stadsdeel verzocht het complex Marnixstraat 291-293-295 / Westerkade 23-24-25 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.
Marnixstraat 291-295 gezien vanaf de Lijnbaansgracht.

De panden zijn thans eigendom van het stadsdeel Centrum zelf (voor de komst van het stadsdeel van de gemeente Amsterdam) en na een brand in 1983 door het Woningbedrijf gerestaureerd, alsof het monumenten zijn (met herstel van roederamen e.d.). De vereniging heeft geconstateerd dat de panden niet ingeschreven staan in het rijks- of gemeentelijke monumentenregister en als ‘orde 2’ staan gewaardeerd op de waarderingslijst van het beschermd stadsgezicht. In 2002 is door de gemeente een aanvraag gedaan voor de rijksmonumentenlijst, maar daarna is deze aanvraag om ons onduidelijke redenen ingetrokken. De panden zijn sindsdien slecht onderhouden. Het stadsdeel wil de panden op de markt brengen. Indien de panden in eigendom komen van een projectontwikkelaar of speculant is het voortbestaan niet gegarandeerd, ook al zou de ‘orde 2’-status in naam voldoende bescherming moeten bieden.

De VVAB is echter van oordeel dat de panden tezamen een complex vormen dat van algemeen belang is vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap en cultuurhistorische waarde en daarom op de gemeentelijke monumentenlijst thuishooort.

Meer lezen:
[Aanvraag monumentenplaatsing] (2 maart 2012)


(WS, 9/3/2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

Prima idee vooral ook omdat het mogelijk nog de enige zichtbare betrekking vormt tot de oude stadsmuur; misschien goed om hiet met een tekstbord naar te verwijzen.

 G. van Heusden 18/3/2012 08:29:54

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.