Inspraakavond Bestemmingsplan Water

Verbod op versterkte muziek op boten dichtbij

Op de inspraakavond over het nieuwe bestemmingsplan water werd door bestuurders van het stadsdeel Centrum gezegd dat een verbod op versterkte muziek op boten in de Amsterdamse grachten serieus wordt overwogen.
Een partyboot met muziek in de Amsterdamse grachten

De inspraakavond werd gehouden op woensdagavond 15 juni 2011 in de Beurs van Berlage. De opkomst was hoog. De zaal was voor meer dan de helft gevuld door walbewoners. Er werd veel geklaagd over de overlast op het water, met name bij steigers. Het nieuwe bestemmingsplan water bevat o.a. een steigerplan om het vervoer van mensen en goederen over het water te bevorderen. De VVAB is daarvoor, maar wil wel maatregelen tegen de overlast op het water. Op voorstel van de VVAB volgde de toezegging van het stadsdeelbestuur om een verbod op versterkte muziek op boten in de grachten serieus te overwegen.

Op de inspraakavond was er tevens een massaal verzet tegen het toestaan van 43 'hotelboten'. Sommigen noemden het een schande dat een illegale situatie thans wordt gelegaliseerd. Zo is het vaker gegaan op de grachten en met rampzalige gevolgen.
Ook was het opvallend dat zelfs woonbootbewoners vonden dat er al genoeg woonboten in de grachten liggen. Er kunnen er niet nog meer bij. Voor het eerst ontstond er een front ven eensgezindheid tussen woonboot- en walbewoners. Uiteraard vonden veel walbewoners dat er al teveel woonboten zijn. De VVAB wil een uitsterfbeleid van drijvende bungalows, omdat die het stadsgezicht het meest aantasten.

Bestemmingsplan Water

Momenteel ligt een concept-bestemmingsplan Water ter visie. Het stadsdeel streeft naar meer zicht op en beleving van het water en wil de situatie op het water op de meest dichtgeslibte grachten verbeteren door vooral vrijwillige verplaatsing. Ook wordt het gebruik van het water gefaciliteerd door eenvoudige aanmeervoorzieningen te realiseren. Voor de VVAB zitten er veel positieve kanten aan het plan. Daar staat tegenover dat er een discrepantie is tussen de geformuleerde doelstelling en het gebrek aan ambitie om die doelstelling te realiseren. Ook worden er voorstellen gedaan waar wij niet blij mee zijn. Ons belangrijkste kritiekpunt is dat het stadsdeel 43 'hotelboten' wil toestaan. De VVAB heeft een schriftelijke inspraakreactie opgesteld (zie beneden).

(WS, 16/6/2011, gewijzigd 23/6/2011)

(Uit: Binnenstad 247 (augustus 2011)

Meer lezen:
[Schriftelijke inspraakreactie] (23 juni 2011)
[Mondelinge inspraakreactie] (15 juni 2011)

[Concept-bestemmingsplan Water] (informatie van stadsdeel Centrum)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.