College moet alternatieven uitwerken

Raadsmeerderheid voor Open Havenfront

De raadscommissie vergaderde op 6 februari en op 6 maart 2014 over de voordracht van het College van B & W om het Open Havenfront niet te verbreden en op het 'plein' voor het Victoriahotel een ondergrondse fietsenkelder te maken. Vrijwel de gehele raadscommissie vond dat het College de verschillende, o.a. door de VVAB naar voren gebrachte, alternatieven, nog eens goed moet bestuderen. Op 6 maart sprak de commissie zich in ruime meerderheid nadrukkelijk uit voor het open water. Op 12 maart komt het onderwerp in de gemeenteraad.
De nieuwe situatie met vergroting van wateroppervlak van het Open Havenfront (artist impression gemeente Amsterdam, uit: Ontwerpboek Stationseiland, DRO, 2012)

In de inspraak werd door de VVAB betoogd dat de ruimte voor Hotel Victoria een kade is en geen plein. Het is geen besloten ruimte, omdat het maar één gevelwand heeft. Het kan dus nooit een fraai plein worden. Tussen Stationsplein en Dam is er bovendien geen behoefte aan een extra plein, wel aan het verbeteren van de overgangsgebied tussen de historische binnenstad en het Stationseiland op een wijze die recht doet aan het karakter van onze stad, immers een waterstad. Het plan het Open Havenfont te verbreden, verbetert de ruimtelijke kwaliteit van het gebied enorm (zoals blijkt uit de artist's impressions). De eilandenstructuur wordt versterkt. Aan de einde van de Rode Loper ligt een waterplein waaraan het eiland van het Centraal Station ligt. Deze kans doet zich slechts eenmalig voor. Het is nu of nooit.
Niet doorgaan van de verbreding betekent dat het College van B & W de zgn. Waterbalans negeert. Jarenlang is compensatie beloofd voor dempingen en aanplempingen, waaronder veertig meter aan de IJ-zijde van het Centraal Station ten behoeve van een busstation. Er gaat wel steeds water weg, maar het lukt steeds maar niet om dit te compenseren. Daardoor wordt schade berokkend aan het bijzondere karakter van onze waterstad.
Het besluit van het College werd door de VVAB een 'slag in het gezicht' genoemd van maar liefst vier gemeenteraden die besluiten hebben genomen, evenals van de vele ambtenaren die jarenlang hebben gewerkt aan de uitvoering van deze besluiten. Zo maakt de zgn. 'knip' in de stadshartlus, door het verkeer achter langs het Centraal Station te leiden, de uitvoering van het oude plan mogelijk. Nog in december vorig jaar besloot de gemeenteraad tot de uitvoering van de plannen.

De oude situatie zoals die bestond vóór de aanleg van de NZ/lijn

De VVAB had in haar raadsadres enkele alternatieven geopperd voor de fietsenstalling die men op deze locatie wil realiseren. Zo is het heel goed mogelijk de fietsenstalling te combineren met het terugbrengen van het water. De vereniging verzocht deze en andere alternatieven op haalbaarheid te onderzoeken. Dat heeft de raadscommissie het College opgedragen.

In een bijeenkomst in Café Zeppos presenteerde de VVAB aan enkele raadsleden een reeds bestaand plan om over de sporen heen een fietsenstalling te bouwen, een plan dat een paar jaar geleden door Benthem Crouwel is gemaakt en om onduidelijke redenen in de la van ambtenaren is blijven liggen. De kosten daarvan bedragen slechts 20 miljoen euro, dus 30 miljoen goedkoper dan het Collegeplan!

[Achtergrondartikel]

[Presentatie] (28/2/2014)
[2de raadsadres] (28/2/2014)
[Inspraak VVAB] (6/2/2014)
[Locaties en aantallen stallingsplaatsen in diverse plannen] (6/2/2014)
[Dossier] (6/2/2014)
[Ingezonden brief] (Het Parool, 5 februari 2014)
[Raadsadres] (21 januari 2014)

(WS, 10/2/2014, updated 6/3/2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.