[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]
Achtergevel oorspronkelijk Huidige toestand Bouwplan van NV Stadsgoed

Geldersekade 82

Zienswijze

Aan het College van Burgemeester
en Wethouders van Amsterdam
p/a de Dienst Binnenstad
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Geacht college,

Als afgevaardigde van de commissie Waakhond van de Vereniging van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad vraag ik uw aandacht voor de volgende zienswijze inzake de bouwaanvraag: 01-02-0159, Geldersekade 82, voor het veranderen van de bedrijfsruimte tot 6 woningen.

Voorgevel: het gedeeltelijk uitgevoerde reconstructieplan van ir. J.B. Ingwersen (1974)

Wij maken bezwaar tegen het voorgenomen plan tot het opdelen van dit bijzondere rijksmonument (anno 1644) in zes woonlagen.
Wij hebben begrip voor de achterliggende economische omstandigheden waaruit dit plan geboren is.
Met betrekking tot de indeling van de vier bovenste verdiepingen hebben wij geen bezwaar, de opdeling in twee woonlagen van de historisch waardevolle benedenverdieping lijkt ons echter onwenselijk op historische en esthetische gronden.
In het voorliggende plan zou het unieke grote kruiskozijn uit de achtergevel moeten verdwijnen, het dragende houtskelet met de grote korbelen zou buiten het zicht raken, en zich op onaangename wijze manifesteren in een krap bemeten appartement, dat bovendien kampt met een te geringe plafondhoogte.

De begane grond met doorzicht naar een deel van de achterpui. De zware balken van de insteek verdelen het oorspronkelijke hoge voorhuis in twee lagen. Een deel van het zware houtskelet voor het oorspronkelijke voorhuis (gedeeltelijk gereconstrueerd), gezien vanuit de insteek.
Het houtskelet op de eerste verdieping. De authentieke 17de-eeuwse spiltrap loopt eveneens gevaar: vanwege de eisen van de brandweer.

Wij willen aandringen op een uitvoering van de benedenverdiepingen volgens het plan zoals geschetst door wijlen de architect ir. J.B. Ingwersen (overleden in 1996).
De ruimte zou een monumentale waarde krijgen, die niet zou onderdoen voor het gereconstrueerde Rembrandthuis of authentieker, het Museum O.L. Heer op Zolder.
Het lijkt ons een verlies voor Amsterdam om een dergelijke kans te laten liggen. De aldus vormgegeven ruimte zou uitermate geschikt zijn voor een winkelfunctie, waarbij twee doelen tegelijk kunnen worden bereikt: een passende exploitatie en de toegankelijkheid voor een breed publiek.

Een vergelijking met de winkels in de omgeving zoals de apotheek van der Meulen en de kruidenwinkel Jacob Hooy dringt zich daarbij op. In deze lijn ligt er een concreet verzoek van het bedrijf in het naastliggende pand ter linkerzijde, de Chinese firma Dun Yong. Zij zouden graag in staat gesteld worden de onderverdiepingen te huren of te kopen. Zij zijn daarbij bereid de door de heer Ingwersen geplande indeling en uitvoering te accepteren. Het ligt in de bedoeling de ruimte daarna als winkel/showroom te exploiteren.

Deze aanpak zou sociaal gunstig zijn voor de omgeving, economische bedrijvigheid op deze plek zou o.m. leiden tot een betere beheersing van de veelal illegale activiteiten rondom deze zeer belaste locatie.

Hoogachtend,

E.A. Bos

Amsterdam, 9 april 2002