Werkgroep Water

Visie op het Water van de binnenstad

Inspraakavond in de Westerkerk op 7 juni 2005

Met de beleidsnota Visie op het water van de binnenstad wil het stadsdeel Amsterdam-Centrum "de kwaliteit van het stadsbeeld versterken en een inhoudelijk toetsingskader bieden voor het beoordelen van ontwikkelingen met betrekking tot het water en de oevers". De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad deelt de belangrijkste uitgangspunten van de concept-beleidsnota, maar niet de uitwerking op de bijgevoegde kaarten. Het stadsdeel toont te weinig ambitie om de situatie in de historische grachten van het beschermd stadsgezicht werkelijk te verbeteren. Verreweg de meeste ligplaatsen in de binnenstad blijven bestaan, op enkele nautische knelpunten na. En dan te bedenken dat het hier om een lange-termijn visie van het stadsdeel gaat!

De inspraakavond over de Visie op het Water van het stadsdeel Centrum op maandag 25 april 2005 in de Boekmanzaal van het stadhuis ging niet door wegens een te grote opkomst. Toen de zaal vol was met 200 personen, stonden zeker nog 300 mensen buiten de zaal die er niet meer in mochten. Het voorstel van het stadsdeelbestuur om de avond door te laten gaan, met de belofte dat er een tweede inspraakavond zou komen, werd afgewezen: de mensen in de zaal liepen massaal weg. Er werd besloten een nieuwe inspraakavond uit te schrijven in een grotere zaal. Deze vond plaats op dinsdag 7 juni in de Westerkerk. Wethouder Frankfurther zegde toe dat op eventuele nieuwe ligplaatsen alleen echte schepen komen te liggen, er een uitsterfbeleid komt van woonarken, de mogelijkheid van een saneringsfonds wordt onderzocht en er met de centrale stad gepraat gaat worden over verplaatsing van woonboten naar andere stadsdelen. Op de hoorzitting van 18 oktober werd opnieuw door de vereniging en door bewoners ingesproken.

Op deze kaart is in zwart aangegeven welke grachten en delen van grachten het stadsdeel Centrum van plan was te bestemmen voor woonboten. Door het verzet van de bewoners zijn de meeste nieuwe ligplaatslocaties op het Singel en de Prinsengracht geschrapt.


Het is niet de eerste keer dat er in Amsterdam over het water wordt gediscussieerd, wel voor het eerst dat de 'walbewoners', bewoners van de huizen aan de grachten, massaal hun ongenoegen uiten over het waterbeleid. Men wil niet meer, maar minder woonboten.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad had de weken voorafgaand aan 25 april 2005 een pamflet met antwoordstrookje verspreid op de hoofdgrachten Singel t/m Prinsengracht tussen Brouwersgracht en Amstel. Dat heeft mede de hoge opkomst op de inspraakavond veroorzaakt. Ook acties van bewoners op het Singel en de Prinsengracht hebben hieraan bijgedragen.
Op de inspraakavond van 7 juni 2005 zijn 1.077 ingevulde antwoordstrookjes aangeboden aan wethouder Frankfurther. Hierop hebben 679 personen (dat is bijna twee-derde) aangegeven dat het aantal woonboten in de binnenstad dient af te nemen.
[Pamflet met antwoordstrookje] (PDF-bestand, 333 KB)

Meer lezen:
[Nota 'Visie op het Water' drastisch aangepast]
[Hadden we maar visie op het water!]
[Visie van stadsdeel geen stap in goede richting]
[Inspraak op inspraakavond 7 juni] (PDF-bestand, 70 KB)
[Schriftelijke inspraakbijdrage] (PDF-bestand, 763 KB)
[Aanvulling op schriftelijke inspraakbijdrage] (PDF-bestand, 99 KB)
[Inspraak op de hoorzitting 18 oktober] (PDF-bestand, 94 KB)

(14/4/2005, update 15/2/2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.