Wabo in werking per 1 oktober

Bouw- en monumentenvergunningen vervangen door nieuwe omgevingsvergunning

Vanaf 1 oktober geldt in heel Nederland de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en worden ruim 25 vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu vervangen door één vergunning: de omgevingsvergunning.

Onder deze nieuwe vergunning vallen onder meer de voormalige bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, aanlegvergunning, gebruiksvergunning, milieuvergunning, monumentenvergunning en de ontheffing van het bestemmingsplan.
Voor ons is vooral van belang dat de afzonderlijke procedures van de monumenten- en bouwvergunning worden samengevoegd. Hierdoor wordt het eenvoudiger om te slopen en te bouwen. Dat heeft mogelijk consequenties voor het behoud van de monumenten. Onder het Wabo-regime zou het monumentenbelang wel eens sneller kunnen sneuvelen dan voorheen. Nederland is immers een van weinige landen in Europa waar beschermde monumenten kunnen worden gesloopt na een ‘integrale belangenafweging’. Wij vrezen dat dat nu nog gemakkelijker zal gaan.
Ook wordt de termijn voor afdoening van bouwvergunningen verkort van dertien weken tot acht weken. In die termijn moet bijvoorbeeld ook de beoordeling door de Welstandscommissie plaatsvinden en kunnen belanghebbenden waaronder onze vereniging hun stem laten horen. Dat betekent dat de kans groter wordt dat we een termijn missen, door tijdsdruk of vakanties. Er is dus een nog grotere waakzaamheid nodig bij ieder wie het behoud van ons erfgoed aan het hart gaat.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 243, december 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.