Agenda

VVAB-borrel, derde woensdag in de maand

Elke derde woensdag van de maand, vanaf 17.30 uur, vindt onze maandelijkse borrel plaats.
Maak kennis met mede-verenigingsleden en bestuursleden. Tijdens de borrel worden actuele onderwerpen besproken. De VVAB-borrel is alleen toegankelijk voor leden, tenzij u introducé bent, d.w.z. meekomt met een lid, of expliciet bent uitgenodigd.

De volgende borrel vindt plaats op woensdag 17 oktober. Tijdens deze borrel zullen de leden van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum, Mascha ten Bruggencate, Micha Mos en Ilse Griek, acte de présence geven. De borrel vindt, zoals gebruikelijk, plaats in de Zuiderkerk.

Excursies en lezingen

Zaterdag 27 oktober. Rondleiding Stadsschouwburg

De eerste Stadsschouwburg uit de 17de eeuw stond aan de Keizersgracht bij de Runstraat. Na een brand in 1772 bouwde men een houten schouwburg bij de Leidsepoort. Deze brandde in 1890 af. De huidige Stadsschouwburg werd geopend in 1894.
In de gangen en foyers van de Stadsschouwburg hangen de portretten van alle grote Nederlandse acteurs en actrices die hier in de loop van eeuwen op de planken hebben gestaan. Vaste bespelers waren De Nederlandse Opera, Het Nationale Ballet en de voorloper van Toneelgroep Amsterdam. Na de opening van Het Muziektheater (de Stopera) bleef Toneelgroep Amsterdam over als enige vaste bespeler van de Stadsschouwburg. Eind jaren '80 leek de Stadsschouwburg een beetje 'ingedommeld'. Er waren weinig spraakmakende voorstellingen en voor en na de voorstelling was het gebouw gesloten. Toneelgroep Amsterdam had echter behoefte aan een moderne theaterzaal voor technologisch vooruitstrevende voorstellingen. In 2009 werd aan deze behoefte voldaan met de opening van de nieuwe RABO-zaal van de Stadsschouwburg. Deze zaal heeft een capaciteit van 500 stoelen. De naastgelegen foyer zweeft boven de Lijnbaansgracht wat zorgt voor een spectaculair uitzicht. De volkskrant berichtte in 2009: 'Amsterdam is weer een beetje grootsteeds geworden'.
De rondleiding voert u voor en achter de schermen door het oude en het nieuwe gedeelte van de Stadsschouwburg.
Toegang voor VVAB-leden €10, voor niet-leden € 15.
Start rondleiding om 11.00 uur, inloop 10.30 uur. Verzamelen in de hal van de Stadsschouwburg op het Leidseplein.

VOLGEBOEKT
[Ja, ik wil mij opgeven voor de wachtlijst.]

Zaterdag 27 oktober. Amsterdam Verjaardag

Op 27 oktober is het 743 jaar geleden dat de graaf van Holland, Floris V, een kleine nederzetting bij een dam in de Amstel het recht verleende in Holland handel te drijven, zonder tol te hoeven betalen. Het document is het bekende Tolprivilege van 1275 dat tegenwoordig in de kluizen van het Stadsarchief wordt bewaard. Het is het oudste bewaard gebleven document waarin Amsterdam wordt genoemd. Dat betekent dat de (geschreven) geschiedenis van Amsterdam op 27 oktober 1275 begint.

Het Tolprivilege van Floris V is op zaterdag 27 en zondag 28 oktober te bezichtigen in de schatkamer van het Stadsarchief (Gebouw De Bazel, Vijzelstraat).

Om zaterdag om 12.30 uur vindt de onthulling door Carry Tefsen plaats.
Op zaterdag en zondag om 15.00 uur geeft Erik Schmitz een lezing over de Heren van Amstel.

Opgave is niet nodig.

Zaterdag 27 oktober. Geurt Brinkgreve-lezing

's Avonds om 20.00 uur viert de VVAB de verjaardag van Amsterdam met de jaarlijkse Geurt Brinkgreve-lezing.

Deze lezing zal dit jaar worden gehouden door prof. dr. Gabri van Tussenbroek. De titel van zijn lezing luidt: 'Aardbevingen of erosie? Gebouwd erfgoed in beweging'. Amsterdam dankt zijn succes voor een belangrijk deel aan zijn historisch erfgoed. Maar dat succes dreigt zich tegen de stad te keren. De leefbaarheid en identiteit van de stad staan ernstig onder druk. Het rendementsdenken van commerciële partijen overheerst. Dit gaat ten koste van functies als wonen, maar ook van Amsterdamse monumenten. Wat is de typische Amsterdamse identiteit, en welke rol spelen monumenten daarin? En hoe zorgen we ervoor dat Amsterdam herkenbaar blijft?
Gabri van Tussenbroek is bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam aan de UvA. Behalve boeken over de toren van de Nieuwe Kerk en Amsterdam en de Nachtwacht schrijft hij veelvuldig over het gebouwde erfgoed. Samen met Ronald Stenvert redigeerde hij de bundel Het gebouw als bewijs. Het bouwhistorische verhaal achter erfgoed, met bijdragen van onder andere Ileen Montijn, Freek Schmidt en Vincent van Rossem.

De bijeenkomst wordt ook dit jaar opgeluisterd door een verjaardagstaart, mogelijk gemaakt door Cees Holtkamp.

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Singel 452. Zaal geopend om 19.30 uur.

De Amsterdam Verjaardag is een openbare bijeenkomst. Introducées zijn welkom. Opgave is niet nodig.

Zaterdag 17 november. Amsterdam waterstad, verleden, heden en toekomst

Amsterdam is ontstaan en gegroeid aan het water op het raakpunt van rivier en zee, in het veen, vlak boven het grondwater. De generaties die Amsterdam bouwden, hebben dilemma’s gekend en keuzes gemaakt. Sommige daarvan vinden we nu nog terug.
Maarten Ouboter en Wilko Koning spreken op deze lezing over Amsterdam als waterstad over de bescherming tegen ‘het boze buitenwater’, de keuze van de maaiveldhoogte bij de ontwikkeling van de stad, de afwatering van Amstelland via Amsterdam naar het IJ, de Zuiderzee (vroeger) en de Noordzee. En ook over het afval, de riolering en het drinkwater – heel belangrijk voor de volksgezondheid.
In de verversing van de grachten is altijd veel energie gestoken. Hoe levend is het grachtensysteem nu? Wat zijn de uitdagingen van de toekomst? Welke grote ontwikkelingen komen er op ons af? Amsterdam bouwt meer huizen, er komt een grotere zeesluis in IJmuiden, de zeespiegel stijgt. Kunnen we de menselijke maat houden, ruimte voor de bewoners van Amsterdam én ruimte voor het water?
Maarten Ouboter is systeemmanager Watersysteem bij Waternet en expert op het gebied van waterkwaliteit. Wilko Koning is programmamanager Leidingwerken bij Waternet. Zijn taak is om plannen voor drinkwater en riolering tot uitvoering te brengen. Maarten en Wilko vormen een zeer deskundig en enthousiast sprekers-duo als het gaat over het Amsterdamse water.
Plaats/tijd: Perdu, Kloveniersburgwal 86. Inloop 10.30 uur, Start lezing om 11.00 uur.
Toegang voor VVAB-leden € 10,-, voor niet-leden € 15,-.

Maximaal aantal deelnemers: 80
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 62
[Ja, ik wil mij opgeven.]

LET OP: U kunt alleen aan een activiteit deelnemen als u (a) hebt betaald én (b) een bevestiging van deelname hebt ontvangen.
Als u zich voor een activiteit inschrijft, krijgt u een automatische email met betaalinstructies. Echter, de betaling is nog geen garantie van deelname. Dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling uiteraard per omgaande retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.
Het nog beschikbaar aantal plaatsen is gebaseerd op het aantal betaalde en ingeschreven deelnemers, niet op het aantal on-line inschrijvingen.

Werf 5 leden voor de vereniging en win een dialezing bij u thuis!

Op verzoek geeft Walther Schoonenberg een dialezing over de Amsterdamse binnenstad bij u thuis, bijvoorbeeld over de restauratie van de binnenstad in de jaren zestig en zeventig of over het behoud van de Jordaan. U komt hiervoor gratis in aanmerking wanneer u minimaal vijf leden voor de vereniging werft. Hoe? Door uw vrienden of familieleden te vragen bijgaand formulier in te vullen. U kunt ook aan cadeauabonnement geven. Laat het aan ons weten als u een huiskamerbijeenkomst met de nieuwe door u geworven leden organiseert.

Email this to someone Deel deze pagina!

Opgeven

U kunt zich voor de excursies en lezingen opgeven door het formulier in te vullen (zie verwijzing onderaan elke activiteit).

Excursies en andere activiteiten worden georganiseerd door de Excursiecommissie.
De Excursiecommissie bestaat uit Wouter Amesz, Yellie Alkema, Bert Hamming en Peter Poelstra (voorzitter).
Op de dag van uw excursie kunt u in contact komen met de excursieleider onder nummer: 06 1309 2496 voor die situaties waarbij iets door wilt geven of iets te vragen heeft. Alleen bellen, geen SMS-berichten.

Wilt u de excursiecommissie iets vragen? Gebruik dan a.u.b. ons contactformulier.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Amsterdam Cursus

Ook dit najaar gaat weer de veel besproken Amsterdam Cursus van Walther Schoonenberg van start. Er is een basiscursus en twee reeksen van verdiepingslessen.

De inschrijving is geopend. Geef u snel op voordat de cursus is volgeboekt.

[Meer info]

Geef een cadeau- abonnement weg

Bent u al lid? Geef dan een kennis een cadeauabonnement.