Agenda

VVAB-borrel, derde woensdag in de maand

Elke derde woensdag van de maand, vanaf 17.30 uur, vindt onze maandelijkse borrel plaats.
Maak kennis met mede-verenigingsleden en bestuursleden. Tijdens de borrel worden actuele onderwerpen besproken. De VVAB-borrel is alleen toegankelijk voor leden, tenzij u introducé bent, d.w.z. meekomt met een lid, of expliciet bent uitgenodigd.

De volgende borrel vindt plaats op woensdag 20 november in de Zuiderkerk.

U hoeft zich voor deze activiteit niet in te schrijven.

Amsterdam Verjaardag 2019

Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober vieren we weer de verjaardag van Amsterdam. Op zondag om 16.00 uur vindt ons jaarlijkse verjaardagsfeest in de Zuiderkerk plaats, ondermeer met de Geurt Bringreve Lezing door André van Stigt.

[Meer lezen]

Excursies en lezingen

Dinsdag 22 oktober. Amsterdam en de slavenhandel

De laatste jaren komt hoe langer hoe meer zicht op een van de duistere kanten in de Amsterdamse geschiedenis. De grachtengordel heeft de titel werelderfgoed, een nominatie om, aldus Balai, 'terecht trots op te zijn', maar er is ook een ander verhaal. Het fortuin in koopvaardij en handel werd voor een deel verworven door de slavenhandel waarin veel van de Amsterdamse welgestelde kooplieden belangen hadden. De betrokkenheid van de stad bij de trans-Atlantische slavenhandel had alles te maken met de deelname in de West-Indische Compagnie (WIC) en in de Sociëteit van Suriname.
Leo Balai is geboren in Paramaribo (1946) en studeerde aan de juridische faculteit van de UvA. Na o.a. in de Amsterdamse gemeenteraad te hebben gezeten, promoveerde hij in 2011 op een onderzoek naar de slavenhandel en het transport van slaven, in het bijzonder het slavenschip Leusden.
In zijn lezing gaat Balai in op de prominente rol van veel Amsterdamse kooplieden uit de 17de en 18de eeuw (Deutz, Trip, Elias, Van Loon, Boreel, Geelvinck, Hooft, etc.) in de WIC en de Sociëteit. Om de personen die dit systeem mogelijk maakten en in stand hielden centraal te stellen introduceerde Balai het begrip de schuldige grachtengordel. Hij houdt niet van versluierd taalgebruik. Lijsten met namen van slavenschepen, aantallen Afrikaanse gevangenen, het aantal dat de helse tocht over zee overleefde en ook veel persoonlijke geschiedenissen laten geen twijfel: 'De bewindhebbers van de WIC en de directeuren van de Sociëteit van Suriname waren gewetenloos en stelden het eigen belang voorop'.
Toch is de lezing niet simpel een opgeheven vingertje. Balai probeert ons met nuances een beeld te schetsen van het 17de- en 18de-eeuwse Amsterdam en de slavenhandel.
Plaats/tijd: Dinsdag 22 oktober, 20.00 uur, Arcam, Prins Hendrikkade 600. Zaal geopend vanaf 19.30 uur.

Maximaal aantal deelnemers: 60
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 23

Zaterdag 23 november. Dialecten in 19de-eeuws Amsterdam

19 dialecten in 19de-eeuws Amsterdam

In 1874 onderscheidde de taalkundige Johan Winkler maar liefst 19 verschillende Amsterdamse 'tongvallen', telkens gesproken in een bepaalde buurt: van het Kalverstraats, volgens Ter Gouw 'het beste en welluidendste amsterdamsch', dat 'zeer fatsoendelijk gesproken wordt en vermengd is met de fraaie expressies die de elegante wereld er op na houdt', tot het Duvelshoeks, dat 'in zijn platste platheid, doormengd [was] met tal van woorden uit de dieve- en bedelaarstaal'. Winkler had zijn informatie gekregen van de bekende historicus Jan ter Gouw. In het project Amsterdam Time Machine werden uit zoveel mogelijk Amsterdamse bronnen bekeken of het mogelijk is voor die periode daadwerkelijk 19 verschillende dialecten te onderscheiden. De uitkomsten van die inventarisatie zullen tijdens de lezing aan bod komen.
Nicoline van der Sijs is als senior-onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut en hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceerde diverse boeken over de herkomst van woorden en de geschiedenis van de Nederlandse taal, waaronder het Van Dale Groot Leenwoordenboek, Taal als mensenwerk en Nederlandse woorden wereldwijd. Ze is oprichter van de etymologiebank.nl en en vaste medewerker van Onze Taal.
Plaats/tijd: Zaterdag 23 november, Salon de IJzerstaven, Bickersgracht 10, inloop 10.30 uur, lezing 11.00-12.00 uur.

Maximaal aantal deelnemers: 50
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 37

Inschrijving en deelname

De deelname wordt bepaald aan de hand van de betalingen. Vol = vol. Als u zich voor een activiteit opgeeft, krijgt u een automatische email met betaalinstructies. Bij over-inschrijving laten wij dit weten en wordt uw betaling retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot een week voor de activiteit. Stuur tijdig - via het contactformulier - het annuleringsbericht naar de Excursiecommissie, dan wordt uw betaling teruggestort.

Werf 5 leden voor de vereniging en win een dialezing bij u thuis!

Op verzoek geeft Walther Schoonenberg een dialezing over de Amsterdamse binnenstad bij u thuis, bijvoorbeeld over de restauratie van de binnenstad in de jaren zestig en zeventig of over het behoud van de Jordaan. U komt hiervoor gratis in aanmerking wanneer u minimaal vijf leden voor de vereniging werft. Hoe? Door uw vrienden of familieleden te vragen bijgaand formulier in te vullen. U kunt ook aan cadeauabonnement geven. Laat het aan ons weten als u een huiskamerbijeenkomst met de nieuwe door u geworven leden organiseert.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Opgeven

U kunt zich voor de excursies en lezingen opgeven door het formulier in te vullen (zie verwijzing onderaan elke activiteit).
Op de hoogte blijven?
Zorg ervoor dat u de Nieuwsbrief ontvangt. Leden krijgen de nieuwsbrief als zij zich daarvoor opgeven, bij hun aanmelding of via het secretariaat.

Excursiecommissie

Excursies en andere activiteiten worden georganiseerd door de Excursiecommissie.
De Excursiecommissie bestaat uit Wouter Amesz, Daphne Bouman, Bert Hamming, Govert Janssen en Peter Poelstra (voorzitter).

Contact

Als u contact wilt op de dag van de excursie dan kunt de excursieleider bellen: 06 1309 2496.

Hebt u suggesties of vragen? Gebruik dan a.u.b. het contactformulier.

Amsterdam Cursus

Ook dit najaar gaat weer de populaire Amsterdam Cursus van Walther Schoonenberg van start. Er is dit jaar zowel een cursus algemene geschiedenis als een cursus architectuurgeschiedenis. De geschiedeniscursus is inmiddels volgeboekt, maar op de architectuurcursus - met fraaie beelden van Amsterdamse monumenten - is nog plaats.
Geef u dus snel op!

[Meer info]

Geef een cadeau- abonnement weg

Bent u al lid? Geef dan een kennis een cadeauabonnement.