Vereniging tegen hotelboten

In een inspraakreactie op een voorstel om de Verordening op het binnenwater (VOB) te wijzigen heeft de VVAB zich tegen de komst van zogenaamde ‘hotelboten’ uitgesproken. Tot nu worden woonboten in de Amsterdamse grachten vooral gebruikt om op te wonen. Als het aan het stadsdeel Centrum ligt, komen er ook hotelboten. Wij vrezen echter dat door deze maatregel de sluisdeur voor een nieuwe wildgroei op het water wordt opengezet.
Woonboten worden tot nu vrijwel alleen gebruikt om op te wonen.

Het gemeentebestuur wil op verzoek van het stadsdeel de VOB zodanig wijzigen dat ‘niet-watergebonden activiteiten’ op bedrijfsvaartuigen worden toegestaan. Daarmee wordt de komst van hotelboten mogelijk gemaakt. Het stadsdeel wil in totaal 43 vergunningen uitgeven voor bestaande – op dit moment nog illegale – en nieuwe hotelboten.

De Vereniging heeft slechte ervaringen met het legaliseren van illegale toestanden op het water en vreest een nieuwe wildgroei. Het water is openbare ruimte en privatisering en commercialisering daarvan dient vermeden te worden. Bovendien zijn er meer claims op het gebruik van het water in de Amsterdamse binnenstad. Het water wordt in toenemende mate gebruikt waarvoor het in eerste instantie is bedoeld, namelijk om op te varen, voor het vervoer van goederen en personen. De VVAB wil het dynamisch gebruik van het water bevorderen en zou ook graag willen dat er vanaf de walkant weer meer zicht op het water kwam. Omdat er op het water wordt gewoond en er vanwege verworven rechten alleen vrijwillige verplaatsing van woonboten mogelijk is, is het al moeilijk genoeg om op dit gebied iets voor elkaar te krijgen. En omdat er meer dan voldoende hotelruimte aan de wal beschikbaar is – en er nog meer komt – , lijkt het ons helemaal niet nodig om ook nog eens hotelruimte op de woonboten te faciliteren. Daar komt nog bij dat een verdere toename van het toerisme de binnenstad meer zal schaden dan goed doen. De kracht van de binnenstad ligt in de functiemenging en een juiste balans tussen wonen, werken en recreëren.

Walther Schoonenberg

Meer lezen:
[Inspraakreactie VOB] (PDF-file)

N.B. Ook in de reactie op het conceptbestemmingsplan water heeft de VVAB zich uitgesproken tegen de komst van hotelboten, "de belangrijkste maatregel tegen commercialisering die op dit moment mogelijk is". Zie: Reactie op bestemmingsplan water.

(Uit: Binnenstad 250, maart 2012)

(WS, 28/1/2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 4 reacties op dit artikel.

Wij hebben inmiddels ruime ervaring met hotelgasten op een nabije, bevriende woonboot. Meest opgewekte jongelui, die helaas het maximum willen halen uit hun verblijf op een woonboot. Het valt niet mee. Zeker niet algemeen invoeren. Een bijzonder fout plan.
Nanny en Willem Triuijens

 Nanny Truijens 18/3/2012 13:24:44

Ahum, Ouderkerk dus

 Huib van Kollenburg 21/1/2012 16:24:51

Alle woonboten uit de gracht en met name langs de Amstel. Denk aan een wandel promenade langs de prachtige Amstel van Bovenkerk naar het Stadhuis waar verliefde paartjes op een bankje kunnen zitten. Als je nu langs de Amstel loopt kun je hem helemaal niet zien en struikel je over troep van woonboo..
[Meer lezen]

 Huib van Kollenburg 21/1/2012 16:15:18

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.