Bouwplan Halvemaansteeg opnieuw aan de orde

Opnieuw is het bouwplan voor een uitgaansgelegenheid in de Halvemaansteeg aan de orde. Het plan voor een 'cultuurclubhuis' van Michiel Kleiss werd op 2 juli 2019 besproken in de stadsdeelcommissie. Bewoners en ook de VVAB spraken in. In het najaar wordt een nieuw besluit genomen over het bouwplan.
Achter deze gevelwand van de Amstel bij de Halvemaansteeg moet een groot uitgaanscomplex komen. (foto Walther Schoonenberg)

Vorig jaar was reeds een aanvraag gedaan voor een vergunning. Het bouwplan behelst de bouw van een enorm complex in het bouwblok van de Halvemaansteeg en de Amstel. Het rijksmonument Halvemaansteeg 6 zal daarvan de ingang worden. Grensverleggend is dat er twee ondergrondse verdiepingen worden gebouwd met mogelijke consequenties voor de Amsterdamse ondergrond en de historische funderingen van belendingen. In een brief aan het stadsdeel had de VVAB daar al in 2017 tegen gewaarschuwd.

Beloning voor illegale sloop

In 2018 had de VVAB aangifte gedaan tegen de illegale sloop in het complex die aan de aanvraag voorafging. Het inpandige gebouw met eigen adres Amstel 46, fysiek verbonden met Halvemaansteeg 6, was afgebroken zonder vergunning. Het stadsdeel erkende vorig jaar dat dit 'vergeten monument' ten onrechte was gesloopt. Door de sloop was het niet meer mogelijk een 'quick scan' te doen of het vermoedelijk 17de-eeuwse pand op de monumentenlijst thuis hoort. Het stadsdeel verlangde dat het volume van het gesloopte pand zou worden teruggebouwd. De initiatiefnemer is dat echter niet van plan en het stadsdeel wil hiermee nu instemmen. Het zou een beloning voor illegale sloop zijn.

Balans staat al onder druk

Voor de VVAB is het nog maar de vraag of in een bouwblok nabij het Rembrandtsplein, waar veel woningen zijn, een nieuwe uitgaansgelegenheid moet komen. De balans in de binnenstad is immers al verstoord. Namens de VVAB zei bestuurslid Els Iping in de deelraadscommissie dat er bij dit project niet naar de leefbaarheid in de stad is gekeken. De overlast is nu al op een onaanvaardbaar niveau. En toch werkt de gemeente volop mee aan het realiseren van dit bouwplan.

Opmerkelijk is dat er geen mogelijkheid wordt geboden om een bezwaarschrift in te dienen. Vermoedelijk volgt een ontwerpbesluit in het 4de kwartaal van dit jaar. Belanghebbenden kunnen daartegen een zienswijze indienen. Daarna volgt een definitief besluit, dat eveneens ter visie zal worden gelegd. In een memo schrijft het stadsdeelbestuur dat er geen bezwaarprocedure volgt. "Degenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank."

[Inspraakreactie VVAB in deelraadscommissie] (PDF-bestand, 32.3 KB)

[Informatie voor de deelraadscommissie] (PDF-bestand, 216.7 KB)

Eerdere artikelen:
[Aangifte tegen illegale sloop] (maart 2018)
[Bezwaren tegen bouwplan] (december 2017)


(WS, 5/7/2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.