Monumentenstatus aangevraagd voor panden Leidsekade

De VVAB heeft de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de panden Leidsekade 100 en 101. De panden zijn van hoge monumentale waarde, 'orde 1'-panden, maar de gemeente heeft kennelijk vergeten ze aan te wijzen als beschermd monumenten.
Leidsekade 100, 101 en 102 (foto Walther Schoonenberg)

Vanwege een sloopvoornemen van de eigenaar heeft de VVAB een beroep gedaan op het stadsdeel om de aanvraag met spoed te behandelen. Een Zwitserse eigenaar wil zes goede woningen veranderen in achttien hokkerige verblijven, met mogelijk ernstige gevolgen voor het interieur. Bewoners hebben daar bezwaar tegen aangetekend.

De woonhuizen op nr. 100 en 101 zijn goede, gave voorbeelden van de monumentale bebouwing aan de voormalige stadsgracht. De panden zijn door verschillende architecten ontworpen, maar vormen toch een ensemble. Het pand op nr. 102 is wel een gemeentelijk monument. De panden hebben een waardevol interieur, bestaande uit betimmeringen, stucwerk, deuren en schouwen.

De VVAB concludeert op basis van een zelf opgestelde waardenstelling dat de panden architectuurhistorisch van belang zijn vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van de gevels, maar ook van het interieur. De 'orde 1'-status betekent dat de gemeente zelf ook al tot het oordeel was gekomen dat de panden op de monumentenlijst thuishoren. Het is eigenlijk onbegrijpelijk waarom de panden nog niet waren ingeschreven als gemeentelijk monument.

[Aanvraag] (PDF-bestand, 1 MB)


(WS, 2/6/2020)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.