Afschaffing fiscale aftrek onderhoud monumenten

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2016 aan de Tweede Kamer voorgesteld de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten af te schaffen. Deze bezuiniging treft vooral de eigenaren van kleine rijksmonumenten zoals woonhuizen in de Amsterdamse binnenstad. De maatregel is slecht voor de monumenten waarvan het reguliere onderhoud zal worden uit- of afgesteld. De Tweede Kamer vond in meerderheid de afschaffing van de fiscale aftrek als bezuinigingsmaatregel een slecht idee. Ook stak het de Kamer dat er geen enkel overleg met het monumentenveld was geweest. De bezuinigingsmaatregel gaat al op 1 januari 2017 in.

De bezuinigingsmaatregel moet 25 miljoen euro voor de schatkist opleveren. De maatregel is nadelig voor 30.000 woonhuismonumenten, de helft van de 60.000 rijksmonumenten in Nederland. Het gaat om veelal kleine rijksmonumenten waarvan de particuliere eigenaren regelmatig diep in de geldbuidel moeten tasten om het regulier onderhoud te betalen. Van de eigenaren van rijksmonumenten wordt verwacht dat ze deze door het Rijk beschermde objecten in stand houden. (Zie ook: Instandhoudingsplicht.) Eigenaren van particuliere monumenten komen echter niet zoals kanjers als kerken of bezittingen van restaurerende instellingen in aanmerking voor onderhoudssubsidie, maar zijn geheel afhankelijk van de fiscale aftrek. Ze mogen 80 % van de onderhoudskosten fiscaal verrekenen. Wanneer de fiscale aftrek vervalt, dreigt de achterstand in onderhoud, die de laatste jaren grotendeels was ingelopen, weer toe te nemen. Mogelijk kan de bezuiniging op termijn aanzienlijk hogere kosten met zich mee brengen, wanneer achterstallig onderhoud tot bouwkundig verval leidt. Monumenten zijn echter niet alleen waardevol voor de eigenaren of bewoners, maar voor de samenleving als geheel.

De maatregel kan dus betekenen dat het achterstallig onderhoud aan monumenten weer toeneemt, maar ook dat straks alleen nog de rijken in monumenten kunnen wonen. De maatregel betekent vooral ook een bedreiging van monumentale binnensteden als de Amsterdamse binnenstad, waar veel relatief eenvoudige woonhuizen een beschermd rijksmonument zijn. Op 23 september noemden wethouder Ollongron namens de gemeente Amsterdam en Walther Schoonenberg namens de VVAB de maatregel onverstandig. Het is een relatief kleine bezuiniging met grote gevolgen.

Petitie aangeboden met meer dan 10.000 handtekeningen

De landelijke erfgoedkoepels als de Bond Heemschut en de Federatie Instandhouding Monumenten begonnen een actie naar de kamerleden om deze bezuinigingsmaatregel tegen te houden. Bij de behandeling van de bezuinigingsmaatregel in de Vaste Commissie Financiƫn van de Tweede Kamer werd de petitie met meer dan 10.000 handtekeningen aan de minister aangeboden. De VVAB ondersteunde deze actie.

Brief van een bezorgde monumenteneigenaar

De VVAB ontving de volgende brief van een kleine monumenteneigenaar in de Amsterdamse binnenstad (naam en adres bij de VVAB bekend).

Ik woon al 42 jaar in een monumentenpandje in het centrum van Amsterdam. Ik ben trots op mijn huis dat stralend en zelfverzekerd mooi staat te zijn. Ik heb alles gedaan om het huis te herstellen en goed te conserveren. Het onderhoud is duur, maar door de fiscale aftrekbaarheid heeft deskundig onderhoud prioriteit boven alles. Op dit moment is groot onderhoud weer actueel. Veertig jaar na de restauratie heeft zwam zich gevestigd in houten delen van mijn huis zoals de hijsbalk en houten delen van de voorgevel. Let wel: het gaat hier om het behoud van het huis, niet om het vergroten van woongenot. Ik kan en wil nog steeds mijn huis goed en deskundig laten inspecteren en aan de hand van het rapport onderhouden. Tot nu toe lukt me dat, hoewel mijn inkomen niet riant is. Als de hoge kosten van het onderhoud niet meer fiscaal aftrekbaar zullen zijn, zal ik dit niet makkelijk meer doen. Is dit wat mevrouw Bussemaker voor ogen staat? Ik kan slechts hopen dat de Tweede Kamer verstandiger is.

[Op erfgoed bezuinigen? een monumentale vergissing!]


(WS, 10/11/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

In de laatste uitgave van de Binnenstad ben ik erg geschrokken van het artikel 'Instandhoudingsplicht voor monumenten' per 1 juli 2016. Dit artikel geeft aan hoe belangrijk het is dat de fiscale aftrek blijft. '
'Subsidie' terugtrekken en tegelijkertijd eisen dat de monumenten goed onderhouden word..
[Meer lezen]

 Jolande Coelho 17/10/2016 20:09:24

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.