Deelraad neemt motie tegen steigerdoekreclame aan

Voorbeeld van een megareclame op het Muntplein (foto: Rudolf Rijpma)
De deelraad van stadsdeel Centrum heeft op 29 maart een motie aangenomen tegen de steigerdoekreclame. Dit is een belangrijk resultaat voor de tegenstanders van de reclamewildgroei in de historische binnenstad van Amsterdam, sinds 1 augustus 2010 Unesco-Werelderfgoed. Dit is tevens het eerste resultaat van de aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad op de Unesco-lijst.

De Reclamewerkgroep van Wijkcentrum d'Oude Stadt en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse binnenstad vechten al jaren tegen de megareclames in de beschermde binnenstad van Amsterdam. Tijdens de plaatsingsprocedure van de Unesco-lijst was er al kritiek van de internationale erfgoedorganisatie Icomos, die Unesco adviseert, op de megareclames.

De tekst van de aangenomen motie luidt als volgt:

De raad van stadsdeel Centrum,
overwegende dat

 • het gemeentebestuur van Amsterdam steigerdoekreclame in de binnenstad destijds niet toestond omdat dit soort reclame te grootschalig werd bevonden voor de grotendeels historische gevels van de binnenstad,
 • de binnenstad dezelfde is en er fors is geïnvesteerd in restauratie van panden en verfraaiing van de openbare ruimte én de grachtengordel inmiddels is uitgeroepen tot Werelderfgoed, bekroning op een respectvolle omgang met het beschermd stadsgezicht,
 • de stad eer legt in zijn status van levendige, culturele, monumentale stad waar commercie een plaats heeft zonder de stad te domineren, en dat toeristen en bezoekers die vanwege die status komen – juist ook uit economisch belang – meer dan welkom zijn,
 • dat de netto opbrengst voor het stadsdeel beperkt is, zeker ten opzichte van wat bij aanvang van de proef nog als reëel werd voorgesteld, en geen doel op zich is,
 • het bij wijze van proef toestaan van steigerdoekreclame door het stadsdeel werd verdedigd met het argument dat pandeigenaren in de gelegenheid werden gesteld om restauraties/onderhoud te financieren, doch dat niet is aangetoond dat dankzij de opbrengsten sprake is geweest van restauratie/onderhoud dat anders niet had plaatsgevonden,
 • op grond hiervan het maatschappelijk belang van steigerdoekreclame onduidelijk is,
 • in de geest van het PAK moet worden meegewogen dat monumentenbeschermers veel kritiek hebben op het huidige beleid, daarbij verwijzend naar steden als Parijs waar inmiddels ook een veel restrictiever reclamebeleid wordt gevoerd,
 • de in de vorige periode besloten reductie met 50 procent van het oppervlak niet heeft geleid tot een ‘beleefde’ reductie van de reclame tot aanvaardbare proporties,
 • er signalen zijn dat handhaving van het beleid problematisch is en dat het oneigenlijk gebruik van de regels, c.q. het overtreden ervan, voortdurend op de loer ligt,
 • het bestuur van stadsdeel Centrum aan zorgvuldigheid gehouden is en daarom het huidige beleid – en de contracten die daaruit voortvloeien – niet per direct kan wijzigen, en dus sprake moet zijn van een overgangsperiode.

besluit het DB op te dragen

 • de deelraad uiterlijk april 2012 ter vaststelling nieuw beleid voor te leggen,
 • met als doel dat megareclames op steigerdoeken, of op een andere aan de gevel aangebrachte wijze, vanaf dat moment niet meer zijn toegestaan,
 • daarin de mogelijkheid op te nemen steigerdoeken te voorzien van een print van het achterliggende gebouw – eventueel bij culturele gebouwen een afbeelding van wat binnen te zien is – met maximale maten voor sponsoring (logo, tekst, etc.), met als uitgangspunt dat deze goed zichtbaar zijn doch het doek en het straatbeeld nooit domineren.

Ondertekend door de deelraadsleden Joop Lahaise, Wanneke Sabatino, Nelly Duijndam, Frans Icke, Fred Kramer van PvdA, SP en Groenlinks.

De vereniging is met dit besluit bijzonder blij. Wij hopen dat er nu een nieuw beleid komt met als uitgangspunt dat megareclames op steigerdoeken niet passend zijn in een beschermde binnenstad en het concept van een bescheiden sponsorreclame in een print van het achterliggende gebouw het nieuwe uitgangspunt wordt. Het Unesco-Werelderfgoed verdient dat.

(WS, 30/3/2011)

(Uit: Binnenstad 246 (mei 2011)

Meer lezen:
[Steigerdoekreclame in strijd met aanwijzing Werelderfgoedlijst]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.