Werkgroep Waakhond

De VVAB heeft, als het gaat om de binnenstad, ook een waakhondfunctie. De Werkgroep Waakhond bestaat al sinds 1995 en heeft de afgelopen jaren honderden bouwplannen bekeken die ter inzage waren gelegd in het stadhuis. Meestal wordt dit onderzoek gevolgd door inspectie ter plaatse en overleg met de architect of opdrachtgever. Soms wordt namens de vereniging een zienswijze of bezwaarschrift ingediend.
Een voorbeeld van een klein maar niet onbelangrijk resultaat van de VVAB: borstwering teruggebracht in de winkelpui van het monument Wijde Heisteeg 9. De winkelruit was illegaal vergroot tot op grondniveau. De VVAB diende een handhavingsverzoek in.

Voor ambtenaren, die weerstand moeten bieden tegen voor het stadsbeeld schadelijke plannen, wordt zo'n actie vaak ervaren als een steun in de rug. Wat in het oog loopt zijn de gevallen, waar de Waakhonden geen succes hadden; wat niet opvalt zijn de plaatsen waar het lukte.

Tegenwoordig is het steeds moeilijker om met een zienswijze invloed uit te oefenen op de bouwplannen, omdat op het moment van tervisielegging het besluit van het stadsdeel al vaststaat. Er is alleen nog de mogelijkheid van formeel bezwaar, een zwaar middel dat niet altijd kan worden ingezet. De Werkgroep informeert in dat geval het bestuur om tot een gezamenlijk besluit te komen. De VVAB onderzoekt op welke wijze zij haar invloed op het planproces effectiever kan uitoefenen.

De Werkgroep volgt de ontwikkelingen in de stad op de voet, ook om, indien nodig, het gemeente- of stadsdeelbestuur te informeren over ongewenste ontwikkelingen. De nadruk op informatievergaring is de laatste jaren belangrijk toegenomen.

Waakhonden gezocht

Iedere week worden de binnenkomende bouwaanvragen van het Stadsdeel Centrum door de Werkgroep Waakhond op het stadhuis onder de loep genomen. De werkgroep bestaat uit slechts drie leden. Daar komt bij dat we zo door de concrete plannen in beslag worden genomen dat er niet altijd genoeg tijd overblijft voor het aanpakken van zaken van meer structurele aard en voor vragen van burgers. Daarom zijn we op zoek naar versterking. Interesse? Laat het ons weten.

Email this to someone Deel deze pagina!

Water

Let op: Voor het water - vervangingsvergunningen van woonboten etc. - bestaat sinds eind 2002 een aparte werkgroep: de Werkgroep Water.

Brieven

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen. Bekijk daarom ook de actuele lijst van uitgegane stukken.